LEGEA Nr. 3 din 6 iulie 1978 privind asigurarea sanatatii populatiei

legea_nr._3_din_6_iulie_1978_privind_asigurarea_sanatatii_populatiei_400

EMITENT: Marea Adunarea Nationala a Republicii Socialiste Romania

aparuta in Buletinul Oficial nr. 54 din 10 iulie 1978

Programul Partidului Comunist Roman de faurire a societatii socialiste multilateral dezvoltate si inaintare a Romaniei spre comunism situeaza in centrul intregii opere de edificare a noii orinduiri - factorul esential al dezvoltarii economico-sociale -, satisfacerea in conditii tot mai bune a cerintelor sale de viata, dezvoltarea sa armonioasa, fizica, intelectuala si morala, afirmarea deplina a capacitatii de munca si de creatie a fiecarui membru al societatii.
Telul suprem al politicii partidului si statului, esenta insasi a orinduirii noastre, este asigurarea bunastarii si fericirii omului, progresul material si spiritual al poporului.
In spiritul umanismului revolutionar ce caracterizeaza intreaga politica a partidului si statului, in cadrul programului general de dezvoltare economica si sociala a tarii, de ridicare a gradului de civilizatie si cultura a poporului, societatea asigura tuturor cetatenilor conditii tot mai bune pentru intarirea continua a starii de sanatate, pentru ocrotirea si consolidarea familiei, cresterea, pregatirea si educarea noilor generatii, crearea unei ambiante generale cit mai favorabile dezvoltarii sanatoase, mentinerii vigorii si tineretii intregii natiuni.
Prevenirea si combaterea cauzelor imbolnavirilor, prelungirea duratei activitatii si a vietii omului, cresterea unor generatii viguroase constituie principii de baza ale politicii, partidului si statului in domeniul sanatatii publice.
In acest scop, societatea aloca in parte importanta din mijloacele sale materiale pentru infaptuirea unui complex de masuri economice, sociale, culturale si sanitare, care sa conduca la dezvoltarea si intarirea continua a sanatatii populatiei, la valorificare factorilor naturali pentru consolidarea acesteia, la refacerea capacitatii de munca, la perfectionarea calitatii asistentei medicale, la ridicarea nivelului de pregatire a personalului sanitar si la imbunatirea continua a dotarii unitatilor sanitare.
Potrivit Constitutiei, statul garanteaza dreptul la ocrotirea sanatatii si asigura accesul neingradit al tuturor cetatenilor tarii, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, la asistenta medicala.
Organele de conducere a activitatii sanitare, unitatile si intregul personal sanitar raspund de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul sanatatii publice, de aplicarea programelor privind asigurarea sanatatii si a tuturor celorlalte masuri de imbunatatire permanenta a asistentei medicale.
Medicii, intregul personal sanitar, trebuie sa fie militanti activi pentru asigurarea sanatatii, sa manifeste dragoste pentru om, daruire si pasiune in realizarea obligatiilor ce le revin, sa fie oricind la dispozitia cetatenilor, sa aiba in intreaga lor activitate o inalta tinuta morala, sa-si ridice permanent nivelul pregatirii profesionale.
In concordanta cu progresul tehnico-stiintific si cu cerintele pe care le impune evolutia societatii este necesar ca asistenta medicala a populatiei sa se perfectioneze neintrerupt si sa asigure cele mai corespunzatoare mijloace si metode de prevenire si combatere a imbolnavirilor. Cercetarea stiintifica medicala - factor de baza al progresului multilateral al activitatii de asigurare a sanatatii - trebuie sa fie legata tot mai strins de om, de cunoasterea proceselor fundamentale ale vietii, de cerintele practicii medicale.
Unitatile sanitare, organizatiile socialiste, intreaga colectivitate si fiecare cetatean in parte au obligatia sa contribuie activ la crearea si mentinerea conditiilor corespunzatoare de viata si de munca in vederea apararii si dezvoltarii starii de sanatate a populatiei.
In scopul stabilirii cadrului juridic unitar de desfasurare si perfectionare a activitatii din domeniul asigurarii sanatatii populatiei, intaririi raspunderii ce revine organelor, unitatilor si personalului sanitar.
Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAP. 1

Principii generale

ART. 1
Asigurarea sanatatii populatiei, afirmarea deplina a capacitatii de munca si creatie a omului, cresterea si educarea unor generatii viguroase, capabile sa perpetueze si sa duca mai departe inaltele virtuti morale si spirituale ale poporului, constituie obiective principale ale politicii partidului si statului in procesul multilateral de dezvoltare si inflorire a patriei, de ridicare a bunastarii si prosperitatii intregii natiuni.

ART. 2
Statul asigura intregii populatii apararea si intarirea sanatatii, fara deosebire de nationalitate, rasa, sex sau religie, precum si asistenta medicala gratuita, in conditiile prevazute de lege.
Asigurarea sanatatii populatiei se realizeaza potrivit unor masuri complexe economice, sociale, culturale si sanitare - integrate in planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
Pe aceasta baza se creeaza conditiile necesare pentru dezvoltarea fizica si intelectuala sanatoasa a tuturor cetatenilor, sprijinirea procesului de crestere a natalitatii, ocrotirea mamei si copilului, intarirea familiei, realizarea cerintelor de igiena si protectie a muncii, prevenirea poluarii mediului inconjurator si intensificarea actiunilor de cultura si de educatie sanitara.
Concomitent cu actiunile de pastrare si intarire a sanatatii populatiei, de prevenire a imbolnavirilor, se asigura toate mijloacele pentru tratament si refacere a sanatatii in caz de imbolnavire, pentru recuperarea capacitatii de munca, prelungirea duratei activitatii si a vietii omului.

ART. 3
In concordanta cu dezvoltarea economico-sociala a tarii, statul aloca o parte importanta din venitul national pentru largirea si perfectionarea retelei de unitati sanitare, pentru imbunatatirea continua a dotarii acesteia cu medicamente, produse biologice, aparatura si utilaje medicale, cu alte mijloace terapeutice si profilactice, precum si pentru valorificarea factorilor naturali pentru odihna, recrearea si sanatatea oamenilor muncii, a intregii populatii.

ART. 4
Statul asigura formarea medicilor, farmacistilor si celuilalt personal sanitar, perfectionarea continua, precum si repartizarea corespunzatoare a acestuia pe intreg teritoriul tarii.
In unitatile administrativ-teritoriale locuite si de populatie de alta nationalitate decit cea romana se va asigura incadrarea unitatilor cu personal sanitar din rindul acesteia sau care cunoaste limba si felul de trai al populatiei locale.

ART. 5
Intreaga activitate de aparare a sanatatii populatiei se exercita prin unitatile sanitare de stat, care asigura accesul neingradit al tuturor cetatenilor la asistenta medicala.
Unitatile sanitare sint obligate sa-si organizeze activitatea astfel incit sa acorde asistenta medicala necesara in mod neintrerupt, ziua si noaptea.

ART. 6
In aplicarea politicii partidului si statului in domeniul sanatatii publice, organele de conducere a activitatii sanitare si unitatile sanitare, ca organe de executie, trebuie sa asigure realizarea urmatoarelor obiective principale:
a) promovarea si intarirea sanatatii poporului pentru pastrarea si dezvoltarea continua a capacitatii sale de creatie materiala si spirituala, pentru cresterea viguroasa, fizica si intelectuala, a noilor generatii;
b) imbunatatirea permanenta a conditiilor de igiena in mediul de viata al populatiei si la locul de munca, respectarea normelor de protectie a mediului inconjurator, astfel ca oamenii sa fie feriti de imbolnaviri sau accidente, sa-si mentina o cit mai buna stare de sanatate;
c) apararea si intarirea sanatatii mamei, copilului si tineretului, cresterea natalitatii, asigurarea unor proportii corespunzatoare in structura de virsta a populatiei si mentinerea tineretii natiunii;
d) formarea deprinderilor sanatoase de viata si munca, prin folosirea unei alimentatii rationale, practicarea culturii fizice, sportului si turismului, utilizarea pe scara larga a factorilor naturali, respectarea unui regim echilibrat de activitate si odihna;
e) organizarea unor largi actiuni de profilaxie, identificarea si evaluarea factorilor care influenteaza negativ sanatatea publica si luarea din timp a masurilor necesare pentru inlaturarea acestora;
f) acordarea unei asistente medicale de calitate, prompta si eficienta, care sa asigure tratament medical corespunzator pentru apararea si refacerea in termen cit mai scurt a sanatatii cetatenilor;
g) ridicarea continua a nivelului de educatie sanitara al intregii populatii, astfel incit fiecare cetatean sa devina aparatorul sanatatii proprii, a familiei si a colectivitatii.

ART. 7
Personalul sanitar are obligatia sa asigure realizarea obiectivelor politicii sanitare in unitatile in care isi desfasoara activitatea si acordarea asistentei medicale preventive, curative si de recuperare a capacitatii de munca, in conditiile prevazute de prezenta lege.
In acest scop, personalul sanitar are obligatia sa-si consacre intreaga energie, putere de munca si pricepere activitatii de asigurare a starii de sanatate, de prevenire a imbolnavirilor si de intarire continua a capacitatii de munca a cetatenilor, sa raspunda cu promptitudine oricind se solicita ingrijire medicala, sa manifeste spirit de abnegatie in indeplinirea profesiei, sa respecte normele eticii si echitatii socialiste si sa-si desavirseasca pregatirea profesionala.

ART. 8
Pentru perfectionarea continua a ocrotirii sanatatii populatiei, unitatile si intreg personalul sanitar au obligatia sa introduca si sa valorifice in practica medicala cuceririle stiintei si tehnicii.
Cercetarea stiintifica trebuie sa asigure practicii medicale noi metode si mijloace pentru prevenirea imbolnavirilor, apararea si refacerea sanatatii, sa promoveze studierea multilaterala a organismului uman, sa urmareasca dezvoltarea sanatoasa, echilibrata, fizica si psihica, a tuturor membrilor societatii si folosirea, in scopul intaririi sanatatii, a factorilor naturali din tara noastra.

ART. 9
Infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul sanitar, aplicarea unitara a masurilor privind asigurarea sanatatii, organizarea, indrumarea si controlul acestei activitati se realizeaza de Consiliul Sanitar Superior si Ministerul Sanatatii pe intreg teritoriul tarii, precum si de consiliile populare in unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza.
In comune, orase si municipii, raspunderea nemijlocita pentru aducerea la indeplinire a tuturor masurilor privind asistenta medicala a populatiei si a colectivitatilor revine unitatilor sanitare teritoriale.
Unitatile si personalul sanitar, organele de conducere sanitara au obligatia sa raporteze periodic, potrivit legii, organelor de conducere colectiva ale unitatilor socialiste, consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale si judetene, altor organe de stat centrale si locale, asupra activitatii desfasurate, a evolutiei starii de sanatate si a masurilor ce se impun pentru continua imbunatatire a acesteia.

ART. 10
Unitatile socialiste raspund de aplicarea intocmai a masurilor de asigurare a sanatatii, de indeplinirea sarcinilor ce le revin pentru protectia muncii, a conditiilor privind igiena individuala si colectiva, protectia sanitara a aerului, solului, apei si alimentelor.

ART. 11
Consiliile populare raspund in unitatile administrativ-teritoriale in care functioneaza de aducerea la indeplinire a sarcinilor de asigurare a sanatatii, de realizarea conditiilor de igiena si salubritate publica, de dezvoltarea si modernizarea unitatilor sanitare din subordine, de utilizare eficienta a bazei tehnico-materiale si a personalului sanitar.

ART. 12
Ministerele si celelalte organe centrale raspund, fiecare in domeniul lor de activitate, de realizarea sarcinilor ce revin unitatilor subordonate in domeniul sanatatii si de stabilirea masurilor necesare pentru continua imbunatatire a acesteia.

ART. 13
Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, Uniunea Tineretului Comunist, Consiliul National al Femeilor si celelalte organizatii obstesti sint obligate sa contribuie la asigurarea si intarirea sanatatii populatiei, la respectarea normelor de igiena si de protectie a muncii, la eliminarea factorilor nocivi de la locul de munca si prevenirea bolilor profesionale, la respectarea stricta a prevederilor legale privind acordarea concediilor medicale, precum si la ridicarea nivelului de educatie si cultura sanitara al oamenilor muncii.

ART. 14
Societatea de Cruce Rosie din Republica Socialista Romania trebuie sa participe activ, alaturi de organele de conducere si unitatile sanitare, la raspindirea cunostintelor sanitare, la formarea deprinderilor igienice in rindul populatiei, la mobilizarea oamenilor muncii in vederea realizarii masurilor de intarire a sanatatii, precum si la actiunile de donare de singe.

ART. 15
Fiecare cetatean are datoria sa respecte intocmai prevederile legale privind asigurarea sanatatii populatiei, sa apere sanatatea proprie, a familiei si a colectivitatii din care face parte, sa respecte normele de igiena, de prevenire si combatere a poluarii mediului inconjurator si sa participe activ la realizarea actiunilor interesind sanatatea publica.

CAP. 2

Organizarea activitatii de asigurare a sanatatii populatiei Sectiunea 1 Unitatile sanitare, atributiile si raspunderile acestora

ART. 16
Reteaua unitatilor sanitare de baza se compune din dispensare medicale, dispensare policlinici si spitale, organizate pe principiul teritorial sau al locului de munca.
Unitatile sanitare, ca organe de executie, raspund, fata de consiliile populare si organele de conducere sanitara, de realizarea intregului complex de masuri, stabilit potrivit legii, pentru asigurarea sanatatii populatiei din raza lor de activitate.
Unitatile sanitare din intreprinderi si institutii de invatamint raspund de indeplinirea atributiilor ce le revin si in fata organelor de conducere colectiva ale acestora.
Fondurile necesare pentru functionarea unitatilor sanitare, inclusiv cele pentru retribuirea personalului sanitar, se prevad in bugetele consiliilor populare comunale, orasenesti, municipale, judetene si a municipiului Bucuresti. Unitatile sanitare organizate pe linga intreprinderi beneficiaza si de mijloace materiale asigurate, potrivit legii, din fondurile pentru actiuni sociale ale acestora. De asemenea, intreprinderile sint obligate sa asigure spatiul si celelalte mijloace necesare pentru intretinerea si buna functionare a unitatilor sanitare respective.

ART. 17
Unitati sanitare se pot organiza in conditiile prevazute de lege si in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor.
Pentru activitatea medico-sanitara, aceste unitati sint subordonate si Ministerului Sanatatii.

ART. 18
Normele unitare de structura pentru unitatile sanitare se aproba prin decret al Consiliului de Stat.
Dispensarul medical si dispensarul policlinic

ART. 19
Dispensarul medical constituie unitatea sanitara de baza care se organizeaza in comune, orase si municipii, intreprinderi si institutii de invatamint, pentru aplicarea masurilor sanitare si acordarea asistentei medicale generale, profilactice sau curative, populatiei din teritoriul stabilit.
In cadrul dispensarului medical functioneaza cabinete medicale de consultatii si tratamente de medicina generala si, dupa caz, cabinete de stomatologie, stationare de adulti si copii, casa de nasteri, puncte sanitare, punct de laborator si radiologie si alte asemenea.
Dispensarul policlinic este unitatea sanitara organizata in orase si municipii, care functioneaza cu cabinete de medicina generala si cabinete de consultatii si tratamente de specialitate.

ART. 20
In fiecare comuna se organizeaza un dispensar medical, care raspunde de realizarea intregului complex de masuri pentru asigurarea sanatatii populatiei din toate localitatile componente.
In comunele cu numar mare de locuitori, dispensarele medicale se pot organiza si cu cabinetele de specialitate.
Pentru acordarea asistentei de specialitate, dispensarele conlucreaza cu spitalul cel mai apropiat, stabilit de directia sanitara.
Dispensarele medicale comunale functioneaza in subordinea directiei sanitare judetene sau a Directiei sanitare a municipiului Bucuresti.
In comunele unde sint organizate spitale, acestea indeplinesc si atributiile dispensarului medical comunal.

ART. 21
In orase si municipii se organizeaza unu sau mai multe dispensare medicale sau dispensare policlinici, in raport cu numarul populatiei si teritoriul stabilit de directia sanitara, corespunzator normelor unitare de structura.
Dispensarul medical din orase si municipii functioneaza in subordinea directiei sanitare judetene sau a Directiei sanitare a municipiului Bucuresti. Pentru acordarea asistentei de specialitate, dispensarul medical conlucreaza cu spitalul stabilit de directia sanitara.
Dispensarul policlinic se organizeaza in subordinea spitalului si asigura atit asistenta de medicina generala, cit si cea de specialitate pentru populatia din teritoriul stabilit.

ART. 22
Pe linga intreprinderi si institutii de invatamint, in raport cu numarul personalului muncitor sau, dupa caz, al elevilor ori studentilor, se pot organiza, potrivit legii, dispensare medicale sau dispensare policlinici.
Dispensarele medicale sau dispensarele policlinici organizate pe linga intreprinderi sau institutii de invatamint sint subordonate, dupa caz, directiei sanitare judetene sau spitalului care asigura asistenta medicala pentru unitatea respectiva.

ART. 23
Dispensarul medical indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) urmareste respectarea stricta a normelor de igiena publica, asigurarea protectiei sanitare a fintinilor, celorlalte surse de apa potabila, a conditiilor de igiena in alimentatia publica, in colectivitatile de copii, tineret si la locurile de munca;
b) aplica masurile de prevenire si combatere a bolilor, precum si celelalte masuri prevazute in programele de sanatate;
c) asigura asistenta medicala a femeii gravide, mamei si copilului;
d) urmareste evolutia starii de sanatate a personalului muncitor, a elevilor si studentilor si, in functie de specificul activitatii acestora, face propuneri organelor prevazute de lege pentru aplicarea masurilor sanitare necesare;
e) desfasoara activitati de educatie sanitara si antreneaza activul sanitar obstesc si intreaga populatie la realizarea masurilor profilactice;
f) efectueaza analiza imbolnavirilor care produc incapacitate temporara de munca in intreprinderile fara dispensar propriu si constata incapacitatea temporara de munca;
g) acorda asistenta medicala de urgenta in caz de boala sau accident;
h) acorda asistenta medicala generala, profilactica si curativa, efectueaza tratamente in dispensar ori, dupa caz, la domiciliul bolnavilor, precum si analize de laborator;
i) asigura continuarea ingrijirilor medicale de catre spitale in cazurile in care nu are posibilitati de diagnostic sau tratament, precum si in cazul bolnavilor sau suspectilor de boli infectioase care necesita internarea obligatorie;
j) acorda ingrijirile medicale in stationarul cu paturi pentru cazurile de imbolnaviri care necesita o supraveghere medicala permanenta si nu impun internarea in spital.

ART. 24
Dispensarul medical din intreprinderi, pe linga atributiile prevazute de art.
23, controleaza respectarea conditiilor igienice si aplicarea masurilor privind inlaturarea factorilor nocivi de la locul de munca, efectueaza controlul medical periodic si la incadrarea in munca, analizeaza imbolnavirile care determina incapacitate de munca, luind masuri pentru reducerea acestora si intarirea continua a starii de sanatate a personalului muncitor.
Spitalul

ART. 25
Spitalul este unitatea sanitara care asigura asistenta medicala completa preventiva, curativa si de recuperare - in zona teritoriala stabilita de directia sanitara sau Ministerul Sanatatii, dupa caz.
Spitalul se organizeaza cu dispensar policlinic pentru asistenta medicala generala si de specialitate a bolnavilor ambulatori, cu cabinete de specialitate si tratamente, cu sectii pentru bolnavii internati, precum si cu laboratoare medicale si alte compartimente de specialitate, stabilite potrivit normelor unitare de structura.

ART. 26
In raport de necesitatile medicale ale populatiei si de caracteristicile economico-sociale din unitatile administrativ-teritoriale, functioneaza urmatoarele spitale:
a) spitalul comunal, organizat, de regula, in centre inter-cooperatiste pentru populatia din mai multe localitati apropiate, cu minimum 120 de paturi, cu sectii de medicina interna, pediatrie, obstetrica pentru nasteri normale;
b) spitalul orasenesc cu minimum 250 de paturi si spitalul municipal cu minimum 400 de paturi, organizate in orase si municipii, cu cel putin urmatoarele sectii; medicina interna, chirurgie, obstetrica-ginecologie, pediatrie;
c) spitalul judetean, organizat in orase si municipii resedinta de judet, cu minimum 700 paturi si cu sectii de medicina interna, chirurgie, obstetrica-ginecologie, pediatrie, ortopedie, traumatologie, anestezie-terapie intensiva, oftalmologie, O.R.L. si alte sectii cu activitati medicale de specialitate;
d) spitalul clinic, organizat in centre universitare medicale, fac parte din reteaua unitatilor sanitare si desfasoara atit activitate de asistenta medicala pentru populatie, cit si activitate de invatamint si cercetare stiintifica medicala.

ART. 27
In vederea asigurarii asistentei medicale profilate pentru anume specialitati - tuberculoza, boli infectioase, psihiatrie, neuropsihiatrie si alte asemenea se pot organiza spitale pentru populatia din mai multe judete sau de pe intregul teritoriu al tarii.

ART. 28
Spitalul se poate organiza, potrivit legii, si la intreprinderile mari sau pe platformele industriale, pentru asigurarea asistentei de medicina generala si de specialitate pentru personalul muncitor din unitatile respective, precum si pentru populatia din teritoriul stabilit de directia sanitara.

ART. 29
Spitalele se organizeaza in subordinea directiilor sanitare judetene si a municipiului Bucuresti. In conditiile legii, se pot organiza spitale in subordinea directa a Ministerului Sanatatii.
Spitalele raspund fata de consiliile populare din unitatea administrativ-teritoriala in care functioneaza, de indeplinirea atributiilor ce le revin in asigurarea sanatatii populatiei, de calitatea, promptitudinea si eficienta asistentei medicale acordate.
Spitalele care asigura asistenta medicala in intreprinderi raspund pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin si fata de consiliile oamenilor muncii din intreprinderi.

ART. 30
Spitalul indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:

A. Cu privire la apararea sanatatii populatiei si prevenirea imbolnavirilor a) executa, impreuna cu unitatile sanitare din raza sa teritoriala, sarcinile ce ii revin programele de sanatate;
b) supravegheaza starea de sanatate a populatiei si analizeaza calitatea asistentei medicale, luind masurile corespunzatoare pentru continua perfectionare a acesteia;
c) stabileste masurile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor cu pondere importanta si a celor transmisibile si raspunde, ca organ de specialitate, pentru realizarea acestora;
d) asigura controlul starii de sanatate a unor grupe de populatie supuse unui risc crescut de imbolnavire;
e) efectueaza examene de specialitate pentru controlul aplicarii normelor de igiena;
f) organizeaza actiuni de educatie sanitara si de informare permanenta privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu..

B. Cu privire la asistenta medicala a populatiei a) acorda asistenta medicala de urgenta, in caz de boala sau accident;
b) asigura asistenta medicala generala si de specialitate bolnavilor ambulatori;
c) stabileste, in conditiile prevazute de lege, incapacitatea temporara de munca;
d) organizeaza si efectueaza examene de specialitate si investigatii de laborator pentru incadrarea in munca si executa controlul medical periodic al personalului muncitor, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Sanatatii;
e) asigura indrumarea de specialitate a creselor si leaganelor de copii stabilite de directia sanitara.

C. Cu privire la asisitenta medicala a bolnavilor internati a) efectueaza, in cel mai scurt timp, investigatiile pentru precizarea diagnosticului si aplica tratamentul medical complet - curativ, preventiv si de recuperare - individualizat si diferentiat in raport de starea bolnavului, natura si stadiul evolutiv al bolii;
b) transmite diagnosticul si indicatiile terapeutice si de recuperare pentru bolnavii externati dispensarelor medicale si altor unitati sanitare in vederea continuarii ingrijirilor medicale;
c) efectueaza investigatiile necesare expertizarii capacitatii de munca si altor expertize, potrivit legii;
d) efectueaza studii si cercetari medicale in legatura cu aplicarea unor noi metode de investigatii si tratament, cu respectarea prevederilor legale;
e) asigura indeplinirea sarcinilor ce-i revin din programele de formare, specializare si perfectionare a personalului sanitar.
Spitalul sau dispensarul policlinic care acorda asistenta medicala in intreprinderi, in afara atributiilor prevazute la alin. 1, lit. A si B, controleaza respectarea conditiilor de igiena si aplicarea masurilor privind eliminarea factorilor nocivi de la locurile de munca, efectueaza controlul medical periodic al personalului muncitor, analizeaza cauzele care duc la imbolnaviri sau la incapacitate de munca, ia sau, dupa caz, propune masurile necesare pentru apararea si intarirea starii de sanatate a personalului muncitor.
Statia de salvare

ART. 31
Statia de salvare se organizeaza in structura spitalului judetean, iar in municipiul Bucuresti, in subordinea directiei sanitare, pentru asigurarea, in conditiile legii, a cerintelor de transport cu mijloace speciale ale unitatilor sanitare din raza sa de activitate si a asistentei medicale de urgenta.
In acest scop, formatiunile statiei de salvare au obligatia de a raspunde solicitarilor cu promptitudine, de a acorda primele ingrijiri medicale si de a asigura transportul sanitar.

ART. 32
Programul de munca al statiei de salvare este de 24 de ore, fara intrerupere, inclusiv duminica si sarbatorile legale.
Centrul de recoltare si conservare a singelui

ART. 33
Centrul de recoltare si conservare a singelui se organizeaza in structura spitalului judetean.
In municipiul Bucuresti, atributiile centrului de recoltare si conservare a singelui se indeplinesc de Centrul de hematologie din subordinea Ministerului Sanatatii.
Centrul asigura recoltarea si conservarea singelui, precum si prepararea unor derivate din singe necesare asistentei medicale. In acest scop efectueaza analize si examene periodice ale donatorilor si participa la actiunile de educatie sanitara a populatiei, in vederea donarii de singe.
Totodata, centrul indruma activitatea de recoltare si conservare a singelui, in teritoriul pe care il deserveste.
Cresa si leaganul de copii

ART. 34
Cresa este unitatea sanitara care asigura, in conditiile legii, cresterea, educarea si asistenta medicala a copiilor in virsta de pina la 3 ani, ai caror parinti sau sustinatori legali sint incadrati in munca, se afla in perioada de studii ori in alte situatii similare.
Leaganul de copii este unitatea sanitara cu activitate permanenta prin care se asigura ocrotirea, cresterea, educarea si ingrijirea medicala a copiilor in virsta de pina la 3 ani, fara sustinatori legali sau care prezinta anumite afectiuni ori se afla in alte situatii prevazute de lege.
Cresa si leaganul de copii functioneaza, in conditiile prevazute de lege, in subordinea consiliilor populare sau a spitalelor. Cresa de copii, organizata potrivit normelor unitare de structura pe linga o unitate solialista, functioneaza si in subordinea acesteia.

ART. 35
Cresa si leaganul de copii indeplinesc, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura un program educativ, complex, adaptat fiecarei grupe de virsta, in vederea stimularii dezvoltarii sanatoase a copiilor si insusirii deprinderilor igienice adecvate virstei;
b) acorda ingrijirea medicala si asigura masurile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor, in special a celor transmisibile;
c) asigura alimentatia rationala si individualizata, precum si folosirea de mijloace specifice pentru cresterea rezistentei si intarirea organismului copiilor.
Sanatoriul si preventoriul

ART. 36
In zonele cu factori naturali de cura de importanta si eficienta deosebita se organizeaza sanatorii, pe grupe de afectiuni, care asigura asistenta medicala prin utilizarea, in principal, a factorilor naturali, in scopul recuperarii integrale a bolnavilor, consolidarii starii de sanatate si a capacitatii de munca a acestora.

ART. 37
Preventoriile se organizeaza in scopul recuperarii integrale a celor care au suferit de unele boli contagioase, indeosebi tuberculoza, precum si pentru prevenirea imbolnavirilor persoanelor care provin din mediu favorizant aparitiei unor astfel de imbolnaviri.
Reteaua farmaceutica

ART. 38
Asigurarea cu medicamente a populatiei si a unitatilor sanitare se realizeaza prin farmacii, oficii farmaceutice si alte unitati ale comertului socialist prevazute de lege, repartizate pe intreg teritoriul tarii.
Farmaciile se organizeaza, potrivit normelor unitare de structura, in subordinea oficiului farmaceutic si indeplinesc, in principal, urmatoarele atributii:
a) elibereaza si, dupa caz, prepara medicamente si alte produse farmaceutice cu respectarea stricta a dispozitiilor legale;
b) raspund de asigurarea necesarului de produse farmaceutice, de conservarea si preschimbarea acestora in cadrul termenelor de valabilitate;
c) desfasoara actiuni de combatere a automedicatiei si a abuzului de medicamente.

ART. 39
Oficiul farmaceutic se organizeaza in judete si in municipiul Bucuresti in subordinea directiilor sanitare.
Oficiul farmaceutic raspunde fata de consiliul popular judetean sau al municipiului Bucuresti de intreaga activitate de distribuire a medicamentelor, depozitare si control al acestora, asigurind aprovizionarea ritmica cu produse farmaceutice, tehnico-medicale si materiale sanitare a farmaciilor, unitatilor sanitare si a populatiei, precum si prepararea unor produse prin laboratoarele sale de specialitate.
Centrul sanitaro-antiepidemic

ART. 40
Centrul sanitaro-antiepidemic se organizeaza in structura directiei sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti. Centrul sanitaro-antiepidemic raspunde de exercitarea controlului respectarii normelor de igiena, precum si de aplicarea masurilor de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, profesionale si a celor cu larga raspindire, in care scop indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) efectueaza investigatii in legatura cu cauzele imbolnavirilor si factorilor care influenteaza sanatatea populatiei;
b) controleaza si ia masuri pentru respectarea de catre organizatiile socialiste si cetateni a normelor de igiena si antiepidemice, precum si a prescriptiilor din avizele sanitare;
c) recolteaza probe pentru analize de control sanitar, precum si produse biologice pentru controlul medical;
d) asigura respectarea masurilor de protectie sanitara a frontierei de stat cu privire la bolile transmisibile;
e) indruma, controleaza si raspunde de intreaga activitate de igiena si antiepidemica desfasurata de unitatile sanitare din judet.

ART. 41
Centrul sanitaro-antiepidemic exercita, in raza sa teritoriala, functia de inspectie sanitara de stat, in care scop:
a) autoriza din punct de vedere sanitar functionarea obiectivelor economice si social-culturale de orice fel;
b) retrage autorizatia sanitara de functionare si dispune oprirea sau limitarea temporara a activitatii, in unitatile de orice fel, in conditiile prevazute de lege;
c) dispune scoaterea din consumul public a alimentelor care nu corespund normelor de igiena;
d) dispune masuri antiepidemice privind bolnavii, suspectii si purtatorii de germeni de boli transmisibile, precum si alte masuri sanitare cu caracter obligatoriu pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile si profesionale;
e) aplica sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor de igiena, de prevenire si combatere a bolilor transmisibile.
Sectiunea 2 Organele de conducere colectiva ale unitatilor sanitare

ART. 42
Organele prin care se exercita conducerea colectiva a unitatilor sanitare sint adunarea generala a oamenilor muncii, consiliul oamenilor muncii si biroul executiv al acestuia, care se organizeaza si functioneaza, potrivit prevederilor legale, in unitatile cu personalitate juridica.
Colectivul oamenilor muncii al fiecarei unitati sanitare poarta raspunderea pentru rezultatele obtinute in apararea si promovarea sanatatii, intarirea capacitatii de munca a populatiei, precum si pentru buna gospodarire a mijloacelor materiale incredintate.
Fiecare om al muncii din unitatile sanitare raspunde in fata colectivului pentru indeplinirea sarcinilor proprii de munca si, impreuna cu intregul colectiv, pentru bunul mers al activitatii generale a acestora.

ART. 43
Conducerea unitatilor sanitare se asigura pe baza principiului conducerii colective, prin participarea nemijlocita a personalului muncitor la dezbaterea si solutionarea problemelor sanitare, sociale si economice, la elaborarea si infaptuirea masurilor necesare pentru indeplinirea sarcinilor privind ocrotirea sanatatii populatiei, precum si pentru imbunatatirea conditiilor de munca si de viata a intregului colectiv.

ART. 44
Adunarea generala a oamenilor muncii din unitatile sanitare indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) analizeaza activitatea desfasurata de unitatea sanitara si personalul acesteia si stabileste masuri corespunzatoare pentru continua imbunatatire a calitatii asistentei medicale acordate populatiei;
b) urmareste intarirea ordinii si disciplinei, respectarea normelor de etica profesionala si de deontologie medicala;
c) exercita controlul activitatii organelor colective de conducere si aproba darea de seama asupra activitatii unitatii;
d) analizeaza indeplinirea sarcinilor ce revin unitatii pe baza darii de seama prezentate de consiliul oamenilor muncii si adopra masuri in vederea imbunatatirii permanente a activitatii acesteia;
e) aproba angajamentele colectivului de munca si masurile tehnico-organizatorice care sa asigure indeplinirea sarcinilor prevazute in planul de munca;
f) alege reprezentantii oamenilor muncii din unitate, membri in consiliul oamenilor muncii, si hotaraste revocarea celor care nu au desfasurat o activitate corespunzatoare.

ART. 45
Consiliul oamenilor muncii din unitatile sanitare este alcatuit din director, secretarul organizatiei Partidului Comunist Roman, directori adjuncti, presedintele comitetului sindicatului, secretarul organizatiei Uniunii Tineretului Comunist, contabilul sef, sefii unor compartimente de munca, medici, farmacisti si alti reprezentanti ai oamenilor muncii din unitatea sanitara.
De asemenea, din consiliul oamenilor muncii fac parte reprezentanti ai personalului muncitor din intreprinderile de pe teritoriul in care unitatea sanitara isi desfasoara activitatea, desemnati de organele de conducere colectiva ale unitatilor impreuna cu organizatiile de sindicat, femei si tineret, precum si cetateni desemnati in adunarile cetatenilor.

ART. 46
Presedintele consiliului oamenilor muncii din unitatile sanitare este secretarul organizatiei Partidului Comunist Roman.

ART. 47
Consiliul oamenilor muncii are, in principal, urmatoarele atributii:
a) analizeaza periodic calitatea asistentei medicale acordate populatiei de unitatea sanitara si stabileste masurile necesare pentru continua imbunatatire a acesteia;
b) analizeaza eficienta activitatii unitatii si propune spre aprobare organelor ierarhic superioare masurile corespunzatoare;
c) stabileste masuri pentru imbunatatirea organizarii muncii si utilizarea cit mai eficienta a personalului, asigura respectarea ordinii si disciplinei in unitate, cunoasterea si respectarea legilor, a normelor de etica profesionala, ia masuri pentru prevenirea incalcarii acestora si sanctionarea celor vinovati de savirsirea unor abateri;
d) stabileste regulamentul de organizare si functionare a unitatii;
e) analizeaza periodic si raspunde de modul cum sint folosite, intretinute si reparate fondurile fixe din dotare si cum sint gestionate bunurile materiale si mijloacele financiare, ia masuri pentru utilizarea rationala a acestora;
f) analizeaza periodic, impreuna cu comitetul sindicatului, conditiile de munca si de viata a personalului din unitate, precum si aplicarea masurilor de protectie a muncii;
g) organizeaza periodic intilniri cu reprezentantii cetatenilor si ai organizatiilor socialiste din teritoriu si ia masuri, pe baza propunerilor facute, pentru continua imbunatatire a activitatii unitatii;
h) analizeaza propunerile facute in adunarile generale si asigura aplicarea celor care se dovedesc eficiente.

ART. 48
Conducerea colectiva a activitatii operative a unitatii sanitare se exercita de biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, care asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului.
Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii este alcatuit din director, care indeplineste si functia de presedinte, directorii adjuncti, contabilul sef, alti specialisti din unitate.

ART. 49
Conducerea curenta a activitatii unitatilor sanitare si aducerea la indeplinire a hotaririlor organelor de conducere colectiva, precum si a sarcinilor stabilite de organul caruia ii este subordonata unitatea sanitara, se realizeaza de directorul unitatii sanitare ajutat de directorii adjuncti.
Sectiunea 3 Indrumarea, controlul si coordonarea activitatii de asigurare a sanatatii

ART. 50
Pentru realizarea politicii partidului si statului in domeniul asigurarii sanatatii populatiei, Consiliul Sanitar Superior adopta, potrivit legii, hotariri sau face propuneri si recomandari organelor competente, pentru perfectionarea, modernizarea si cresterea eficientei asistentei medicale, imbunatatirea invatamintului medical, pregatirea si folosirea rationala a personalului sanitar si a bazei materiale.

ART. 51
Consiliul Sanitar Superior are, in principal, urmatoarele atributii:
a) analizeaza periodic starea de sanatate a populatiei, dinamica indicatorilor demografici si de morbiditate si elaboreaza programe de sanatate pe termen lung;
b) analizeaza activitatea in domeniul productiei de medicamente si propune programe de dezvoltare a acestui sector de activitate in concordanta cu nevoile asistentei medicale a populatiei; urmareste modul in care unitatile sanitare si personalul medical folosesc si recomanda medicamentele; asigura utilizarea eficienta a acestora si ia masuri pentru prevenirea abuzului de medicamente si altor factori ce pot influenta negativ sanatatea populatiei;
c) dezbate si adopta propunerile privind principalele directii de dezvoltare si programele prioritare pentru cercetarea stiintifica in domeniul asigurarii sanatatii populatiei, precum si valorificarea in practica a rezultatelor obtinute;
d) analizeaza si controleaza modul in care Ministerul Sanatatii, celelalte ministere si organe centrale, precum si comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, asigura aducerea la indeplinire a hotaririlor de partid si de stat in domeniul asigurarii sanatatii populatiei;
e) ia masuri pentru dezvoltarea asistentei medicale preventive, curative si de recuperare, a activitatii de protectie sanitara a aerului, solului si apei, precum si a alimentelor destinate consumului;
f) urmareste imbunatatirea permanenta a asistentei medicale a populatiei, mamei, copilului si tineretului, precum si asigurarea sanatatii personalului la locul de munca;
g) orienteaza repartizarea si utilizarea rationala a personalului sanitar si ia masuri pentru asigurarea respectarii prevederilor legale, a normelor eticii profesionale, precum si pentru intarirea ordinii si disciplinei in unitatile sanitare;
h) adopta planul unic de educatie sanitara a populatiei.

ART. 52
Ministerul Sanatatii raspunde de infaptuirea politicii partidului si statului in domeniul asigurarii sanatatii, executa programele de sanatate si celelalate masuri stabilite pentru intarirea, apararea si refacerea sanatatii populatiei.

ART. 53
Ministerul Sanatatii poarta intreaga raspundere pentru buna organizare a activitatii in domeniul sanatatii publice, pentru controlul si indrumarea de specialitate a tuturor unitatilor sanitare in aplicarea prevederilor prezentei legi, in care scop indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) conduce, coordoneaza si controleaza activitatea unitatilor sanitare si a personalului sanitar si asigura perfectionarea continua a acestei activitati;
b) raspunde de aplicarea si respectarea stricta a normelor de igiena si sanatatea publica, a celorlalte norme referitoare la protectia mediului de viata si de munca si la alimentatia rationala;
c) asigura, impreuna cu celelalte organe de stat, utilizarea judicioasa a factorilor naturali, sprijina si indruma practicarea educatiei fizice, sportului si turismului, in vederea intaririi sanatatii si cresterii rezistentei organismului;
d) organizeaza si controleaza aplicarea masurilor sanitare privind dezvoltarea sanatoasa, fizica si intelectuala a copiilor si tineretului;
e) organizeaza si raspunde de executarea masurilor pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile si de protectie sanitara a populatiei si a teritoriului tarii;
f) indeplineste, prin organele sale, functia de inspectie sanitara de stat centrala;
g) organizeaza si tine evidenta starii de sanatate a populatiei, efectueaza analiza sistematica a indicatorilor starii de sanatate, actioneaza pentru prevenirea si combaterea imbolnavirilor si imbunatatirea continua a sanatatii populatiei;
h) asigura, prin unitatile sanitare, asistenta medicala preventiva, curativa si de recuperare si ia masuri pentru continua imbunatatire a calitatii acesteia;
i) conduce cercetarea stiintifica medicala si raspunde de valorificarea in practica a rezultatelor acesteia; indruma activitatea cu caracter stiintific si de informare a Uniunii societatilor de stiinte medicale;
j) participa, in conditiile legii, la imbunatatirea continua a invatamintului medical in vederea formarii personalului sanitar, asigura perfectionarea pregatirii profesionale a acestuia, organizeaza documentarea de specialitate pentru toate unitatile sanitare;
k) organizeaza, in conditiile prevazute de Statutul personalului sanitar, concursuri si examene pentru ocuparea posturilor si promovarea personalului sanitar;
l) asigura repartizarea judicioasa a personalului sanitar pe intreg teritoriul tarii si ia masuri pentru intarirea ordinii, disciplinei si respectarea legilor in toate unitatile sanitare, promovarea eticii si echitatii socialiste, a deontologiei medicale;
m) asigura utilizarea judicioasa a bazei materiale destinate asistentei medicale;
n) elaboreaza norme tehnice de functionare a unitatilor sanitare, baremurile de dotare cu aparatura, medicamente si instrumentar, stabileste raspunderile ce revin personalului sanitar pentru buna gospodarire si utilizare a bazei materiale, organizeaza activitatea de verificare, precum si reparatie si intretinere curenta a utilajelor si aparaturii medicale; asigura impreuna cu Ministerul Industriei Constructiilor de Masini, aprovizionarea cu piese de schimb si executarea lucrarilor de reparatii capitale, prin unitatile de profil ale acestui minister;
o) coordoneaza importul de medicamente si asigura, in cazurile si in conditiile prevazute de lege, rezervele de medicamente, aparatura si materiale sanitare;
p) raspunde, potrivit legii, de aplicarea masurilor sanitare speciale impuse de situatii deosebite.
In unitatile sanitare subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne controlul activitatii medicale se exercita de organele acestor ministere, potrivit normelor tehnice de specialitate stabilite de Ministerul Sanatatii.

ART. 54
Directiile sanitare judetene si a municipiului Bucuresti se organizeaza ca organe locale de specialitate ale administratiei de stat, subordonate consiliilor populare judetene sau al municipiului Bucuresti si Ministerului Sanatatii.
Pentru dezbaterea problemelor importante de sanatate din judet si municipiul Bucuresti, precum si pentru avizarea masurilor sanitare ce se intreprind, pe linga directia sanitara functioneaza consiliul sanitar judetean sau al municipiului Bucuresti si comisii pe domenii de specialitate.

ART. 55
Directia sanitara indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) asigura realizarea politicii sanitare a partidului si statului in unitatea administrativ-teritoriala, respectarea prevederilor legale in domeniul sanatatii, indrumarea si controlul activitatii unitatilor sanitare, indiferent de subordonarea acestora;
b) organizeaza si asigura buna functionare a tuturor unitatilor sanitare din subordine;
c) organizeaza, controleaza si raspunde de aplicarea masurilor privind prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, protectia sanitara a populatiei si a teritoriului;
d) controleaza aplicarea stricta a normelor de igiena, a celorlalte norme privind protectia mediului de viata, de munca, precum si alimentatia rationala;
e) organizeaza asistenta medicala profilactica, curativa si de recuperare, raspunde de promptitudinea si calitatea acesteia, sprijina introducerea in practica medicala a rezultatelor cercetarii stiintifice;
f) asigura elaborarea propunerilor de plan si buget, precum si desfasurarea sarcinilor de plan in profil teritorial si a prevederilor din bugetele locale pentru unitatile sanitare din subordinea consiliilor populare, controleaza si raspunde de executarea acestora;
g) raspunde de executarea sarcinilor ce ii revin din programele de sanatate, asigura evidenta starii de sanatate a populatiei, analizeaza starea de sanatate si ia masuri operative pentru intarirea continua a acesteia si reducerea incapacitatii temporare de munca;
h) ia masuri pentru utilizarea intensiva a factorilor naturali de cura si tratament, pentru dezvoltarea educatiei fizice, sportului si turismului, in vederea consolidarii sanatatii si cresterii rezistentei organismului;
i) controleaza practica profesionala a personalului sanitar, raspunde de perfectionarea pregatirii profesionale si de utilizarea judicioasa a acestuia, ia masuri pentru intarirea ordinii, disciplinei, respectarea legilor in toate unitatile sanitare, promovarea eticii si echitatii socialiste, a deontologiei medicale;
j) urmareste aprovizionarea cu medicamente, dotarea cu instrumentar, aparatura si materiale sanitare a unitatilor, controleaza utilizarea eficienta a intregii baze materiale a asistentei medicale; asigura, prin unitatile in subordine, verificarea precum si reparatia si intretinerea curenta a utilajelor si a aparaturii medicale;
k) raspunde de aplicarea masurilor prevazute in planul unic de educatie sanitara;
l) indruma activitatea filialei Uniunii societatilor de stiinte medicale si a colegiului teritorial de disciplina a personalului sanitar; conlucreaza cu filialele Societatii de Cruce Rosie in realizarea sarcinilor ce ii revin;
m) raporteaza periodic consiliului popular si Ministerului Sanatatii asupra rezultatelor obtinute si a masurilor necesare pentru asigurarea sanatatii populatiei din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

ART. 56
In comune, orase, municipii si sectoarele municipiului Bucuresti, medicul sef al dispensarului medical comunal sau, dupa caz, directorul spitalului indeplineste si functia de medic sef al comunei, orasului municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti.
In orasele si municipiile unde functioneaza mai multe unitati sanitare, birourile sau comitetele executive ale consiliilor populare, impreuna cu directia sanitara, desemneaza ca medic sef al localitatii pe unul din conducatorii acestor unitati sanitare, tinind seama de pregatirea profesionala si experienta in problemele de sanatate publica.
Medicul sef al comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti raspunde fata de consiliul popular si directia sanitara pentru intreaga activitate din domeniul sanatatii publice din unitatea administrativ teritoriala in care isi desfasoara activitatea si are obligatia sa raporteze periodic asupra evolutiei starii de sanatate si a masurilor ce se impun pentru continua imbunatatire a acesteia.

CAP. 3

Personalul sanitar

ART. 57
Asistenta medicala a populatiei se asigura de personalul sanitar format din:
a) personal sanitar cu pregatire superioara;
b) personal sanitar mediu;
c) personal sanitar auxiliar;
Profesiunea de medic, farmacist sau dentist se practica numai de persoanele cu diploma de absolvire a unui institut de invatamint superior de specialitate si care sint autorizate, potrivit Statutului personalului sanitar, de Ministerul Sanatatii.

ART. 58
Medicii, farmacistii, intregul personal sanitar raspund, potrivit legii, de calitatea asistentei medicale acordate si au obligatia sa actioneze cu inalta responsabilitate cetateneasca si profesionala pentru prevenirea si combaterea imbolnavirilor, sa aiba o atitudine profund umana in intreaga lor activitate, sa-si perfectioneze continuu pregatirea profesionala.
Sectiunea 1 Invatamintul medical si farmaceutic

ART. 59
Prin invatamintul medical si farmaceutic se realizeaza formarea si educarea personalului sanitar mediu si cu pregatire superioara necesar asigurarii sanatatii populatiei.

ART. 60
Personalul sanitar mediu se pregateste in licee sanitare, care se organizeaza, potrivit legii, in subordinea Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei si Invatamintului.

ART. 61
Procesul de pregatire si educare a elevilor se relizeaza prin lectii, lucrari practice, lucrari de laborator, instruire practica si alte activitati instructiv-educative, in unitati de invatamint si unitati sanitare, pe baza planurilor si programelor de invatamint elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Invatamintului.

ART. 62
Studiile liceului sanitar se incheie cu examenul de bacalaureat, care se desfasoara potrivit normelor stabilite de Ministerul Educatiei si Invatamintului.
Absolventii liceului sanitar, dupa efectuarea stagiului de practicant de 9-12 luni in unitati sanitare si sustinerea examenului de calificare, vor exercita profesiunea de sora medicala, laborant, tehnician si alte functii prevazute in nomenclatorul de functii pentru personalul sanitar cu pregatire medie.
Absolventii liceului sanitar cu diploma de bacalaureat au dreptul sa participe la concursul de admitere in oricare institutie de invatamint superior.

ART. 63
Medicii, farmacistii si dentistii se pregatesc in institute medico-farmaceutice sau facultati de medicina ori farmacie organizate, potrivit legii, in subordinea Ministerului Educatiei si Invatamintului si Ministerului Sanatatii.

ART. 64
Institutiile de invatamint superior medical si farmaceutic sint obligate sa asigure pregatirea multilaterala a studentilor, pentru ca fiecare medic, farmacist si dentist sa poata indeplini, in conditii optime, obligatiile de asigurare a asistentei medicale generale - profilactice, curative si de recuperare medicala -, sa dea dovada de o inalta tinuta morala in exercitarea profesiei.

ART. 65
Invatamintul superior medical si farmaceutic se desfasoara integrat cu asistenta medicala si cercetarea stiintifica medicala, potrivit planurilor si programelor de invatamint elaborate de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Educatiei si Invatamintului.

ART. 66
Studiile in invatamintul superior medical si farmaceutic se incheie printr-un examen de diploma.
Absolventii care au promovat examenul obtin diploma, pe baza careia pot exercita, in conditiile legii, profesiunea de medic, farmacist sau dentist.
ART. 67 Personalul didactic, medici si farmacisti, din invatamintul superior medical si farmaceutic are obligatia sa desfasoare activitate didactica integrata cu asistenta medicala si cu cercetarea stiintifica, sa participe la actiunile de specializare si de perfectionare profesionala a personalului sanitar, potrivit programelor elaborate de Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Invatamintului.

ART. 68
In vederea asigurarii calitatii asistentei medicale la nivel corespunzator si a stabilizarii cadrelor medicale in comune, dupa absolvirea invatamintului superior medicii vor efectua, in conditiile prevazute de lege, o perioada de practica in spitale sau alte unitati sanitare, pe baza unui program stabilit de Ministerul Sanatatii, sub indrumarea nemijlocita a unor medici cu experienta si competenta profesionala deosebita, dupa care vor lucra in unitatile in care au fost repartizati.

ART. 69
Organizarea, indrumarea si controlul desfasurarii procesului de invatamint medical si farmaceutic se asigura de catre Ministerul Sanatatii impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului.
Sectiunea 2 Obligatiile personalului sanitar cu pregatire superioara

ART. 70
Personalul sanitar cu pregatire superioara cuprinde medici, farmacisti, precum si biologi, chimisti si alt personal de specialitate cu pregatire superioara, care lucreaza in domeniul asigurarii sanatatii.

ART. 71
In exercitarea profesiei, medicul, indiferent de specialitatea si unitatea in care isi desfasoara activitatea, are urmatoarele obligatii principale:
a) sa aplice si sa foloseasca procedeele si mijloacele pe care le are la dispozitie pentru relizarea obiectivelor prevazute in programele de sanatate si prevenirea imbolnavirilor;
b) sa controleze aplicarea stricta a normelor de igiena, sa vegheze la mentinerea si promovarea sanatatii fiecarui cetatean, sa desfasoare o sustinuta activitate de educatie sanitara;
c) sa urmareasca modul cum sint asigurate conditiile igienice la locul de munca si sa dispuna masurile corespunzatoare pentru inlaturarea pericolelor de imbolnavire a personalului muncitor;
d) sa aplice cu promptitudine masurile de prevenire si combatere a bolilor transmisibile, profesionale si a bolilor cronice;
e) sa asigure asistenta medicala permanenta a bolnavilor pe care ii are in ingrijire, sa aplice tratamentul mdical corespunzator si sa promoveze masuri profilactice pentru prevenirea complicatiilor si cronicizarea bolilor;
f) sa prescrie si sa foloseasca numai medicamentele si produsele biologice de uz uman necesare pentru efectuarea tratamentului, cuprinse in nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, sa previna si sa combata abuzul de medicamente, sa semnaleze organelor competente reactiile neprevazute ale acestora;
g) sa foloseasca gimnastica medicala pentru tratarea si recuperarea medicala a bolnavilor, corectarea deficientelor fizice si functionale si sa recomande practicarea exercitiilor fizice pentru intarirea organismului si mentinerea sanatatii;
h) sa intocmeasca corect si cu simt de raspundere documentele medicale, potrivit normelor legale;
i) sa participe, in caz de producere a unor calamitati naturale, epidemii sau accidentari, la actiunile de prim-ajutor si de asistenta medicala;
j) sa manifeste deplina intelegere fata de bolnavi, sa evite orice atitudine care poate influenta negativ evolutia bolii; sa nu primeasca sau sa conditioneze, in orice fel, acordarea ingrijirilor medicale ori indeplinirea celorlalte atributii ce-i revin de obtinerea unor sume de bani ori alte avantaje materiale;
k) sa acorde primul ajutor si sa asigure asistenta medicala bolnavului pina la disparitia starii de pericol pentru sanatatea sau viata acestuia ori pina la internarea bolnavului intr-o unitate sanitara;
l) sa asigure continuitatea asistentei medicale, sa raspunda la solicitarile bolnavilor si sa locuiasca in localitatea in care se afla unitatea sanitara; in acest scop, consiliile populare vor sprijini cadrele medicale pentru obtinerea, potrivit legii, a locuintelor necesare.

ART. 72
Farmacistul are urmatoarele obligatii principale:
a) sa participe, alaturi de medic, la activitatea de aparare si ingrijire a sanatatii populatiei, prevenirea abuzului de medicamente si combaterea automedicatiei;
b) sa indrume populatia asupra modului de utilizare a medicamentelor, respectarii dozelor prescrise si a consecintelor folosirii incorecte a acestora; sa popularizeze in rindul cetatenilor folosirea plantelor medicinale in profilaxia si tratamentul unor boli;
c) sa prepare si sa elibereze medicamentele prevazute in Farmacopeea romana, cu respectarea stricta a normelor tehnice, stabilite de Ministerul Sanatatii;
d) sa urmareasca in permanenta calitatile fizico-chimice ale medicamentelor, sa sisteze consumul celor necorespunzatoare si sa semnaleze, de indata, organelor competente, modificarile constatate;
e) sa asigure pastrarea, conservarea si securitatea medicamentelor, potrivit dispozitiilor legale, si sa nu elibereze medicamentele cu termen de valabilitate expirat;
f) sa colaboreze permanent cu medicul pentru utilizarea rationala si eficienta a mijloacelor terapeutice si sa-l informeze ori de cite ori apar probleme deosebite in consumul de medicamente;
g) sa urmareasca cu strictete respectarea riguroasa a tehnologiilor de fabricatie si a calitatii produselor farmaceutice in cazul in care isi desfasoara activitatea intr-o unitate de productie a medicamentelor.

ART. 73
Biologul, chimistul si celalalt personal de specialitate cu pregatire superioara din unitatile sanitare au obligatia sa participe, potrivit specialitatii lor, alaturi de medic si farmacist, la activitatea de asistenta medicala a populatiei.
Sectiunea 3 Obligatiile personalului sanitar mediu si auxiliar

ART. 74
Personalul sanitar mediu este format din surori medicale, laboranti, tehnicieni medicali si alte cadre cu pregatire medie de specialitate.

ART. 75
Personalul sanitar mediu isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul direct al medicului si are, in principal, urmatoarele obligatii:
a) participa la actiunile de prevenire si combatere a imbolnavirilor, la activitatea de educatie sanitara;
b) asigura igiena individuala si ingrijirea permanenta a bolnavului, administreaza alimentatia si medicamentele prescrise;
c) efectueaza, potrivit indicatiei medicului, tratamente si ingrijiri medicale, recoltari de probe, analize de laborator si alte prestatii medicale; acorda primul ajutor medical;
d)supravegheaza in permanenta starea bolnavilor si informeaza pe medic asupra evolutiei bolii, raspunde cu promptitudine la solicitarile acestora, fiindu-i interzis sa primeasca sau sa pretinda sume de bani ori alte avantaje materiale de la bolnavii pe care ii are in ingrijire;
e) raspunde de buna pastrare a aparaturii, utilajelor si instrumentarului si a celorlalte materiale din dotare si executa pregatirea si sterilizarea instrumentarului si materialului, cu respectarea normelor tehnice-sanitare.
In reteaua farmaceutica personalul sanitar mediu isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul direct al farmacistului si executa operatii de receptie, preparare si eliberare a medicamentelor sau produselor biologice de uz uman. Este interzisa manipularea de catre acest personal a produselor toxice sau stupefiante.

ART. 76
Personalul sanitar auxiliar cuprinde infirmiere, ingrijitori si alt asemenea personal care asigura curatenia si pastrarea igienei unitatilor sanitare, pregatirea materialelor necesare activitatii, insotirea la nevoie a bolnavilor spitalizati; indeplineste alte sarcini prevazute de regulamentul de organizare si functionare a unitatii.
Sectiunea 4 Disciplina personalului sanitar

ART. 77
Personalul sanitar are obligatia sa aplice tratamentul medical corespunzator fiecarei boli si sa respecte normele medicale de tratament.
Nerespectarea normelor medicale de tratament, prescrierea de medicamente contraindicate sau aplicarea unor tratamente necorespunzatoare care cauzeaza vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii, provoaca o infirmitate permanenta ori pune in primejdie viata unei persoane sau are ca rezultat moartea, se pedepseste potrivit legii penale.

ART. 78
Actele, datele si