LEGE nr.5 din 12 noiembrie 1982

legea_nr.5_din_12_noiembrie_1982_400

Privind protecţia plantelor cultivate şi a pădurilor şi regimul pesticidelor.

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

APARUTA IN BULETINUL OFICIAL Nr. 105 DIN 20/11/82

Cresterea permanenta a productiei agricole, precum si ridicarea potentialului productiv al padurilor, impun asigurarea unei protectii corespunzatoare a plantelor cultivate si a padurilor impotriva daunatorilor, bolilor si buruienilor, introducerea si generalizarea unui sistem integrat de prevenire si combatere a acestora, prin imbinarea mijloacelor chimice cu cele biologice, fizico-mecanice si agrofitotehnice, precum si prin crearea unor soiuri de plante rezistente la boli si daunatori.
Organizarea si desfasurarea pe baze stiintifice a intregii activitati de protectie a plantelor cultivate si a padurilor trebuie sa asigure, pe linga sporirea cantitatii de produse agroalimentare, si calitatea corespunzatoare a acestora, evitarea pierderilor, apararea sanatatii populatiei, mentinerea calitatii solului, protectia mediului inconjurator.
In acest scop, Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste Romania adopta prezenta lege.

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
Asigurarea protectiei plantelor cultivate si a padurilor impotriva daunatorilor, bolilor si buruienilor constituie o problema de interes national, o obligatie pentru organele de stat, organizatiile cooperatiste si celelalte organizatii obstesti, pentru toti cetatenii.
Protectia plantelor cultivate, a padurilor si a celorlalte forme de vegetatie folositoare omului se realizeaza atit prin activitatea de prevenire a raspindirii in tara si a introducerii din afara a daunatorilor, bolilor si buruienilor, cit si prin combaterea acestora prin metode agrotehnice, fizico-mecanice, chimice si biologice.

ART. 2
Activitatea de protectie a plantelor cultivate si a padurilor trebuie sa contribuie la sporirea productiei agricole si silvice, la asigurarea calitatii corespunzatoare a acesteia, precum si la prevenirea si eliminarea pierderilor provocate de daunatori, boli si buruieni.
Protectia plantelor cultivate si a padurilor trebuie sa se realizeze in conditii si cu mijloace care sa garanteze ocrotirea mediului inconjurator, pastrarea calitatilor fizice, chimice si biologice ale solului, mentinerea echilibrului biologic si apararea sanatatii omului.

ART. 3
In intreaga activitate de protectie a plantelor cultivate si a padurilor se va promova si generaliza sistemul integrat de prevenire si combatere a bolilor, daunatorilor si buruienilor, prin imbinarea rationala a mijloacelor chimice cu cele biologice, folosirea metodelor fizico-mecanice si aplicarea intregului complex de masuri agrofitotehnice.
Sistemul integrat de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor trebuie sa cuprinda in principal urmatoarele masuri:
a) extinderea si generalizarea cultivarii unor soiuri si hibrizi rezistenti la atacul daunatorilor si bolilor;
b) generalizarea tratarii semintelor si a materialului saditor pentru toate culturile;
c) respectarea rotatiei culturilor, in cadrul organizarii asolamentelor unice;
d) administrarea uniforma si in raport echilibrat a ingrasamintelor naturale si chimice;
e) executarea lucrarilor agrotehnice in conditii care sa asigure distruge rea resturilor vegetale din sol, diminuarea surselor de agenti patogeni si daunatori, crearea conditiilor optime pentru cresterea si dezvoltarea plantelor cultivate;
f) asigurarea densitatii optime a culturilor, in vederea obtinerii unei eficiente corespunzatoare a tratamentelor de combatere;
g) extinderea metodelor fizice si biologice de combatere, prin folosirea iradierii, a produselor hormonale, a preparatelor microbiologice si a altor asemenea mijloace;
h) limitarea utilizarii produselor chimice si excluderea celor daunatoare pentru om sau care ar putea avea efecte negative asupra mediului inconjurator si a echilibrului biologic in natura, prin acumularea de reziduuri in sol , in produsele agroalimentare si in organismul uman;
i) perfectionarea si generalizarea sistemelor de prognoza a atacurilor si de avertizare a tratamentelor impotriva daunatorilor si bolilor, precum si a cartarii buruienilor, in vederea rationalizarii stricte si diminuarii maxime a numarului de tratamente chimice, a cresterii eficientei acestora.
In cadrul sistemului integrat de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, tratamentele chimice vor fi aplicate indeosebi in perioadele anterioare aparitiei fructelor si a altor parti ale plantelor, folosite in alimentatia omului sau in furajarea animalelor.
Aplicarea tratamentelor cu insecticide in plantatii si culturi, in perioada infloririi, se va face in conditii care sa asigure pe deplin protectia albinelor, prin folosirea unor produse selective, inofensive pentru acestea, prevenirea din timp a apicultorilor asupra tratamentelor ce se vor aplica si alte asemenea masuri.

ART. 4
In scopul sporirii permanente a eficientei economice a actiunilor de protectie a plantelor cultivate si a padurilor, in intreaga activitate de cercetare stiintifica, de productie si de utilizare a mijloacelor de combatere se va urmari:
a) dezvoltarea cercetarilor privind biologia daunatorilor, agentilor patogeni si a buruienilor, in vederea crearii unor preparate biologice eficiente, a perfectionarii tehnologiilor de producere si utilizare a acestora, precum si a reducerii numarului de tratamente chimice in actiunile de protectie;
b) realizarea unor sortimente de pesticide cu eficacitate ridicata si cu consumuri reduse de materii prime si energie, care sa poata fi transportate, manipulate si aplicate in conditii cit mai economice;
c) extinderea pesticidelor concomitent cu semanatul, aplicarea ingrasamintelor, irigarea, intretinerea culturilor si cu alte lucrari agrotehnice, in vederea reducerii tasarii solului si calcarii culturilor, a diminuarii consumului de carburanti si lubrifianti, a economisirii fortei de munca;
d) asigurarea de echipamente multifunctionale, care sa permita efectuarea unei game cit mai largi de lucrari agricole, inclusiv de protectie a plantelor.

ART. 5
Pentru aplicarea in cele mai bune conditii a mijloacelor de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Silviculturii vor lua masuri pentru dezvoltarea sistemului integrat de prevenire si combatere si perfectionarea tehnologiilor din domeniul protectiei plantelor. De asemenea, impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului cu Ministerul Sanatatii si cu alte organe centrale interesate, vor organiza studierea efectelor retinerii, cedarii si remanentei pesticidelor in sol, plante si organismul uman si animal, in vederea prevenirii oricaror urmari negative ce pot decurge din circuitul acestor substante in natura.

ART. 6
Ministerul Industriei Chimice impreuna cu Ministerul Sanatatii, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Silviculturii vor stabili programe de cercetare in vederea realizarii unor mijloace biologice si produse chimice eficiente, lipsite de nocivitate si cu remanenta redusa in sol, alimente si furaje, care sa se incadreze in limitele maxime admisibile stabilite potrivit legii.
Pentru introducerea in practica a noilor sortimente de pesticide, se va adinci colaborarea intre cercetarea biologica si tehnologica, inca din faza de laborator a elaborarii produselor, astfel incit sa se cunoasca din timp diversele fenomene secundare care se pot ivi la fabricarea si aplicarea lor.
Cercetarea biologica va acorda o importanta deosebita problemelor legate de reziduuri, prin organizarea sistematica a analizelor solului si culturilor agricole si stabilirea celor mai eficiente metode si produse pentru reducerea lor in limitele nepericuloase.

ART. 7
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Silviculturii impreuna Ministerul Educatiei si Invatamintului vor lua masuri pentru pregatirea cadrelor superioare si medii necesare actiunilor de protectie a plantelor cultivate si a padurilor.
Academia de Stiinte Agricole si Silvice va asigura informarea operativa a specialistilor care lucreaza la protectia plantelor cultivate si a padurilor asupra rezultatelor cercetarii stiintifice din acest domeniu, a noilor produse, metode, aparate, utilaje, masini si tehnologii de combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, introduse in productia agricola si silvica.

CAP. 2

Protectia plantelor cultivate, a pasunilor si finetelor SECTIUNEA I Protectia plantelor cultivate

ART. 8
In vederea sporirii permanente a productiei agricole, a evitarii pierderilor si pentru asigurarea calitatii corespunzatoare a produselor agroalimentare, unitatile agricole de stat si cooperatiste, celelalte organizatii obstesti, alte persoane juridice, precum si toti cetatenii detinatori de terenuri si culturi, sint obligati sa aplice masurile de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor pe terenuri si culturi agricole, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si potrivit programelor de actiune elaborate.
Normele tehnice pentru asigurarea starii de igiena a culturilor de orice fel, precum si a pasunilor si a finetelor, obligatorii pentru unitatile agricole socialiste, pentru toti specialistii si ceilalti lucratori din agricultura, precum si pentru toti detinatorii de terenuri si culturi, sint cele prevazute in anexa nr. 1.

ART. 9
Prevenirea si combaterea daunatorilor, bolilor si buruienilor in unitatile agricole de stat si cooperatiste se executa in mod unitar, pentru toate culturile, potrivit programelor de actiuni alcatuite in cadrul fiecarui consiliu unic agroindustrial de stat si cooperatist, pe baza avertizarilor transmise de organele judetene de protectie a plantelor.
In fiecare unitate agricola socialista din cadrul consiliilor unice raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a tuturor tratamentelor de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor revine inginerului sef al unitatii.

ART. 10
In scopul prevenirii pierderilor cauzate de daunatori, boli si buruieni, specialistii din fiecare unitate agricola vor urmari aplicarea la timp si in conditii corespunzatoare a tuturor lucrarilor agrofitotehnice prevazute in tehnologii si vor supraveghea in permanenta terenurile si culturile, pentru depistarea atacurilor si aplicarea tratamentelor necesare.
Conducerile unitatilor agricole de stat si cooperatiste vor lua masuri de asigurare a unui numar corespunzator de muncitori pentru lucrarile de combatere, care vor fi instruiti, inainte de inceperea actiunilor, din punctul de vedere al respectarii tehnologiilor de aplicare a tratamentelor si al protectiei muncii.

ART. 11
Organele judetene de protectie a plantelor sint obligate sa asigure executarea integrala si unitara a actiunilor cuprinse in programele de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, urmarind ca aceste actiuni sa se realizeze in mod coordonat, pe zone geografice, atit in unitatile de stat si cooperatiste, cit si in gospodariile populatiei; totodata, vor acorda asistenta tehnica in aplicarea tratamentelor, vor urmari si controla realizarea si eficienta masurilor de prevenire si combatere.
De asemenea, organele judetene de protectie a plantelor vor asigura, prin centrele si formatiile proprii, asistenta tehnica si sprijinirea producatorilor cu gospodarii individuale din localitatile necooperativizate, precum si a gospodariilor populatiei, in aplicarea tratamentelor de prevenire si combatere.
In vederea efectuarii la un nivel tehnic corespunzator a unor lucrari speciale de combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor in gospodariile individuale din localitatile necooperativizate, precum si in gospodariile populatiei, organele judetene de protectie a plantelor vor organiza echipe specializate; lucrarile se vor executa pe baza contractelor incheiate cu detinatorii culturilor si terenurilor.

ART. 12
Masurile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor vor fi aplicate diferentiat, in functie de structura culturilor si de ponderea acestora in productia fiecarei unitati agricole.
In actiunile de protectie a culturilor de cereale si plante tehnice vor fi avute in vedere, cu precadere, masurile de conditionare, selectionare si tratare a semintelor, de decuscutare a trifolienelor, de distrugere, pe cale fizica sau mecanica, a focarelor buruienilor de carantina, precum si de combatere, cu mijloace specifice a daunatorilor si bolilor care prezinta cel mai mare pericol pentru fiecare cultura.
In horticultura va fi folosit in exclusivitate material saditor sanatos, provenit din pepiniere, sere si rasadnite dezinfectate si dezinsectizate; de asemenea, vor fi efectuate, la timpul optim, tratamentele si masurile de igiena si de combatere specifice - distrugerea cuiburilor de omizi, a lichenilor si a muschilor, taierea uscaturilor, drajonilor, inlocuirea pomilor si a plantelor de cultura uscate, culegerea fructelor mumificate sau atacate de boli ori de daunatori, combaterea manei la vita de vie, cartofi si tomate si alte asemenea lucrari.

ART. 13
Prevenirea si combaterea daunatorilor, bolilor si buruienilor in perimetrele de protectie sanitara a surselor de apa si instalatiilor centrale de aprovizionare cu apa potabila, pe terenurile rezerva de stat, in zonele amenajate pentru odihna si recreatie, in parcuri si spatii verzi, precum si in aliniamentele de utilitate publica, se asigura de unitatile specializate de protectie a plantelor ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, cu acordul prealabil al organelor sanitare judetene si dupa caz, al organelor locale de gospodarire a apelor.

ART. 14
In cazul cind detionatorii terenurilor sau culturilor agricole nu executa in timp utile lucrarile obligatorii, prevazute in prezenta lege, pentru prevenirea si combaterea daunatorilor, bolilor si buruienilor, acestea vor pu tea fi executate prin grija organelor de protectie a plantelor cultivate, iar detinatorii vor fi obligati la plata integrala a materialului folosit si a prestatiilor efectuate, deosebit de sanctiunile ce le vor fi aplicate potrivit legii.

ART. 15
Comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, prin organele lor de specialitate, organizeaza si raspund de aplicarea tuturor masurilor de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor in unitatile agricole de stat si cooperatiste si in gospodariile populatiei, potrivit programelor stabilite.
In vederea aplicarii unitare si in mod corespunzator, pe intregul teritoriu, a masurilor de protectie, comitetele executive organizeaza, potrivit legii, unitati de protectie a plantelor cultivate, in subordinea directiilor generale pentru agricultura si industria alimentara.

ART. 16
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare organizeaza, indruma, controleaza si raspunde de actiunile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor la plantele cultivate.
In acest scop:
a) stabileste programele de actiuni pentru protectia plantelor cultivate pe tot teritoriul tarii si urmareste asigurarea cu pesticide, aparatura, utilaje, materiale si mijloace financiare pentru realizarea lor; aproba programele unitare de actiuni intocmite de organele judetene de protectie a plantelor; controleaza si raspunde de aplicarea masurilor din programele stabilite;
b) asigura aplicarea unitara a masurilor de carantina fitosanitara;
c) tine evidenta aparitiilor de daunatori, boli si buruieni la plantele cultivate; intocmeste informatiile si prognozele si emite avertizarile in legatura cu acestea;
d) controleaza activitatea organelor de protectie a plantelor cultivate;
e) intocmeste, impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, programe unitare de cercetare stiintifica in scopul realizarii tuturor masurilor de prevenire al dezvoltarii si generalizarii sistemului integrat de combatere, inlaturarii paralelismelor si coordonarii corespunzatoare a activitatii de cercetare;
f) stabileste necesarul personalului de specialitate cu pregatire superioara de la unitatile de protectie a plantelor cultivate si tine evidenta acestui personal; avizeaza asupra incadrarii, transferului sau desfacerii contractelor de munca ale acestuia si ia masuri pentru perfectionarea pregatirii profesionale in acest domeniu;
g) raspunde de avizarea pesticidelor si de omologarea aparatelor, utilajelor si masinilor folosite in protectia plantelor cultivate si urmareste imbunatatirea calitatii acestora;
h) stabileste necesarul de pesticide, unelte, aparate si masini folosite in protectia plantelor cultivate, urmareste cresterea operativitatii in aprovizionarea si imbunatatirea conditiilor de depozitare, transport, conservare si distribuire a acestora; aprovizionarea unitatilor socialiste si a persoanelor fizice cu aceste produse si echipamente se face, dupa caz, de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Productie, Achizitii si Desfacere a Marfurilor si Ministerul Comertului Interior;
i) stabileste norme tehnice privind utilizarea produselor pesticide si a echipamentului pentru protectia plantelor cultivate;
j) organizeaza si asigura, prin laboratoare de specialitate, controlul calitatii pesticidelor, precum si al reziduurilor acestora in sol, alimente si furaje; analizeaza periodic rezultatele obtinute si ia masuri corespunzatoare de inlaturare a deficientelor constatate;
k) organizeaza impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, loturi experimentale pentru stabilirea eficientei economice a actiunilor de prevenire si combatere a principalilor daunatori, boli si buruieni ale plantelor cultivate;
l) organizeaza popularizarea actiunilor de protectie a plantelor cultivate potrivit prevederilor legale.

ART. 17
In scopul prevenirii atacului de daunatori si a bolilor, al aplicarii la timp a masurilor de combatere a acestora al realizarii programelor de combatere, unitatile agricole de stat si cooperatiste, unitatile de protectie a plantelor, unitatile comerciale de stat si cooperatiste care desfac pesticide si utilaje pentru protectia plantelor cultivate vor asigura cantitatile de materiale necesare efectuarii acestor actiuni, inclusiv aparatura de capacitate mica, portabila si carosabila, precum si pesticide in ambalaje mici pentru gospodariile populatiei.
SECTIUNEA a II-a Protectia pasunilor si finetelor

ART. 18
In scopul prevenirii pierderilor cauzate de daunatori, boli si buruieni, precum si al evitarii pericolului raspindirii, in culturile agricole, forestiere si paduri, a daunatorilor si agentilor patogeni care pot forma focare de acumulare si permanentizare pe terenurile cu pasuni si finete, detinatorii acestor terenuri vor executa la timp si in conditii corespunzatoare toate lucrarile agrotehnice si de intretinere prevazute in tehnologii.
De asemenea, detinatorii de pasuni si finete sint obligati sa asigure supravegherea permanenta a acestora pentru depistarea oricaror focare de daunatori si agenti patogeni si sa execute lucrarile de prevenire si combatere conform indicatiilor date de organele de protectie a plantelor si organele silvice.
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare indruma, controleza si raspunde de organizarea tuturor actiunilor de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor pe pasunile si finetele apartinind consiliilor populare si unitatilor agricole socialiste. Ministerul Silviculturii indruma, controleaza si raspunde de organizarea acestor actiuni pe pasunile si finetele din zonele montane si perimetrul forestier din celelalte zone.

ART. 19
Masurile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, precum si de curatire a pasunilor si finetelor se vor executa cu pesticide si alte mijloace care sa asigure protejarea florei si faunei folositoare, precum si a sanatatii animalelor.
Odata cu executarea tratamentelor de combatere pe pasuni si finete, terenurile vor fi marcate vizibil cu panouri de avertizare si vor fi luate si celelalte masuri necesare pentru oprirea pasunatului sau a consumului de fin pe intregul timp de pauza stabilit pentru fiecare pesticid.

ART. 20
Raspunderea pentru aplicarea corespunzatoare a tuturor masurilor de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor pe pasuni si finete revine conducatorului unitatii detinatoare a acestora.

ART. 21
Organele judetene de protectie a plantelor cultivate si organele silvice vor acorda sprijin detinatorilor de pasuni si finete in asigurarea cu pesticide, mijloace de aplicare si asistenta tehnica in executarea tratamentelor, vor urmari si controla realizarea si eficienta masurilor de prevenire si combatere.

CAP. 3

Protectia padurilor

ART. 22
In vederea gospodaririi corespunzatoare a fondului forestier, a asigurarii starii de igiena a padurilor si a protejarii acestora impotriva daunatorilor si a bolilor, unitatile silvice si ceilalti detinatori de paduri si terenuri cu vegetatie forestiera au obligatia sa aplice in tocmai masurile de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor, potrivit dispozitiilor prezentei legi si programelor de actiuni stabilite.
Normele tehnice pentru asigurarea starii de igiena a padurilor - inclusiv a culturilor forestiere -, obligatorii pentru unitatile silvice, pentru toti detinatorii de paduri si culturi forestiere, precum si pentru toti specialistii si lucratorii din silvicultura, sint cele prevazute in anexa nr. 2.

ART. 23
Prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor din paduri si culturi forestiere se executa in mod unitar, potrivit programelor de actiuni stabilite in cadrul fiecarei unitati silvice, pe baza lucrarilor de depistare si prognoza. In vederea asigurarii eficientei corespunzatoare a masurilor de protectie, prin programele de actiuni se va asigura, in mod obligatoriu, corelarea tratamentelor ce se efectueaza in paduri cu acelea ce se aplica la culturile agricole, precum si pe pasuni si finete. Pentru aplicarea corespunzatoare a tratamentelor de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor, raspunderea revine conducatorului fiecarei unitati silvice sau, dupa caz, al fiecarei unitati detinatoare de terenuri cu vegetatie forestiera.

ART. 24
In cadrul masurilor de protectie a padurilor se vor realiza, in principal, actiunile de combatere in zonele puternic atacate de daunatori si se va asigura executarea tuturor actiunilor de igiena - inlaturarea arborilor uscati, in curs de uscare, doboriti sau care sint atacati de boli si daunatori, cojirea totala a cioatelor si arborilor taiati sau doboriti si altele asemenea - atit in perimetrele silvice, cit si in afara fondului forestier.
Masurile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor se aplica diferentiat, in functie de natura si intensitatea atacului si de caracteristicile fiecarei paduri in parte.

ART. 25
Actiunile de prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor din culturile forestiere si padurile administrate de inspectoratele silvice judetene se executa prin unitatile Ministerului Silviculturii.
In cazul padurilor si terenurilor cu vegetatie forestiera aflate in administrarea municipiilor, oraselor si comunelor ori detinute de alte persoane juridice, actiunile de prevenire si combatere se executa de detinatori, cu mijloace proprii sau prin contracte incheiate cu inspectoratele silvice judetene.

ART. 26
In scopul prevenirii pagubelor produse de daunatori si boli, precum si a pericolului permanentizarii si extinderii unor focare ale acestora, inspectoratele silvice judetene vor executa tratamentele necesare pe terenurile cu vegetatie forestiera apartinind altor detinatori, in cazul cind acestia nu le efectueaza la timp si in conditii corespunzatoare; cheltuielile ocazionate de executarea lucrarilor vor fi suportate integral de detinatorii terenurilor, deosebit de sanctiunile ce le vor fi aplicate potrivit legii.

ART. 27
Ministerul Silviculturii indruma, controleaza si raspunde de organizarea tuturor actiunilor de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor si bolilor vegetatiei forestiere.
In acest scop:
a) controleaza starea fitosanitara a padurilor, intocmeste informatiile, prognozele si emite avertizari in legatura cu aparitia daunatorilor si bolilor vegetatiei forestiere;
b) ia masuri pentru aplicarea de catre unitatile silvice si ceilalti detinatori de terenuri cu vegetatie forestiera a tehnologiilor stabilite pentru prevenirea si combaterea daunatorilor si bolilor;
c) raspunde de executarea in bune conditii a lucrarilor pentru asigurarea starii fitosanitare a tuturor padurilor si culturilor din perimetrul forestier si din afara acestuia;
d) analizeaza si aproba documentatiile tehnico-financiare intocmite de inspectoratele judetene, in legatura cu protectia padurilor. Pe baza acestora stabileste anual planul lucrarilor de protectie a padurilor si asigura mijloacele financiare, pesticidele, utilajele si aparatura necesara pentru realizarea acestor lucrari de catre unitatile silvice;
e) asigura aplicarea masurilor de carantina fitosanitara in sectorul silvic;
f) stabileste necesarul personalului de specialitate pentru protectia padurilor de la unitatile silvice si tine evidenta acestuia; avizeaza asupra incadrarii, transferului sau desfacerii contractelor de munca ale acestui personal si ia masuri pentru perfectionarea pregatirii profesionale in acest domeniu;
g) intocmeste, impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, programe de cercetare stiintifica, in scopul realizarii tuturor masurilor de prevenire, al dezvoltarii si perfectionarii programelor de combatere integrata;
h) asigura introducerea in productie a rezultatelor cercetarii in domeniul protectiei padurilor si culturilor forestiere;
i) intocmeste si supune spre aprobare documentatiile pentru avizarea pesticidelor si omologarea aparatelor, utilajelor si masinilor folosite in protectia padurilor si culturilor forestiere si urmareste imbunatatirea calitatii acestora;
j) stabileste norme tehnice pentru utilizarea produselor pesticide la lucrarile de protectie a padurilor si culturilor forestiere;
k) organizeaza popularizarea actiunilor de protectie a padurilor si culturilor forestiere.

CAP. 4

Carantina fitosanitara

ART. 28
Pentru preintimpinarea raspindirii daunatorilor, bolilor si buruienilor, care constituie un pericol pentru plantele cultivate si paduri, in scopul lichidarii focarelor acestora, precum si pentru a preveni sau opri introducerea in tara a daunatorilor, bolilor si buruienilor periculoase, se instituie regimul de carantina fitosanitara.
Organizarea si functionarea regimului de carantina fitosanitara se stabilesc prin decret al Consiliului de Stat.
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Silviculturii raspund de aplicarea ferma a masurilor de carantina fitosanitara.
Comitetele si birourile executive ale consiliilor populare si organele Ministerului de Interne sint obligate sa sprijine organele de carantina fitosanitara in indeplinirea atributiilor lor.

ART. 29
Infiintarea si functionarea pepinierelor pomicole, viticole, dendrologice, silvice, a serelor legumicole, floricole, precum si a cimpurilor experimentale si colectiilor pomicole, dendrologice si silvice, sint permise numai pe baza autorizatiei eliberate de organele Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si, dupa caz, ale Ministerului Silviculturii.
Circulatia, desfacerea si folosirea produselor din culturile de inmultire supuse regimului de carantina fitosanitara sint admise numai pe baza autorizatiei eliberate detinatorului culturii de catre organele imputernicite de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si, dupa caz, de Ministerul Silviculturii.

ART. 30
Producatorii sau detinatorii, sub orice forma, de material biologic de inmultire a plantelor agricole si forestiere sint obligati sa aplice toate masurile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor de carantina, indicate de organele de carantina fitosanitara.
In cazul cind producatorii sau detinatorii nu au aplicat masurile de prevenire si combatere ori le-au aplicat necorespunzator si se constata prezenta daunatorilor, bolilor si buruienilor de carantina, aceste masuri vor fi aplicate de catre organele de protectie a plantelor, pe cheltuiala producatorilor sau a detinatorilor.

ART. 31
Plantele, partile de plante, semintele, fructele si orice alte produse a gricole si forestiere, inclusiv cele tratate fizic sau chimic, care fac obiectul importului, exportului sau tranzitului pe teritoriul tarii, precum si mijloacele de transport folosite, sint supuse obligatoriu controlului fitosanitar.

ART. 32
Organizatiile socialiste, celelalte persoane juridice si persoanele fizice importatoare de produse de origine vegetala sint obligate sa obtina de la organele de carantina fitosanitara o autorizatie de import, prin care se precizeaza conditiile fitosanitare in care se admite importul.
Intreprinderile de comert exterior vor asigura includerea in contractele de import a unor clauze prin care sa se prevada ca produsele de origine vegetala ce urmeaza a fi importate vor corespunde normelor de carantina fitosanitara ce se aplica in Republica Socialista Romania.

ART. 33
Organizatiile socialiste, celelalte persoane juridice si persoanele fizice sint obligate sa declare la organele de control fitosanitar vamal produsele de origine vegetala neprelucrate, la intrarea in tara a acestora.

ART. 34
Organizatiile socialiste, celelalte persoane juridice si persoanele fizice care exporta produse de origine vegetala sint obligate sa obtina de la organele de carantina fitosanitara certificate fitosanitare de tip international, cu respectarea conditiilor puse de tarile importatoare.

ART. 35
Organizatiile comerciale si persoanele fizice care desfac produse de origine vegetala sint obligate sa respecte masurile indicate de organele de carantina fitosanitara.

CAP. 5

Regimul pesticidelor

ART. 36
Pot fi produse, livrate, comercializate si utilizate numai pesticidele autorizate de organele si in conditiile prevazute de lege.
Pesticidele care se folosesc in actiunile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor se stabilesc anual prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
In cazuri exceptionale se pot folosi si alte pesticide, in conditiile si cu aprobarea organelor prevazute de lege.

ART. 37
Prin pesticide, in sensul prezentei legi, se intelege orice substanta sau amestec de substante, inclusiv amestecurile acestora cu ingrediente, destinate utilizarii in agricultura, silvicultura, in spatiile de depozitare, precum si in alte activitati, in scopul prevenirii, diminuarii, indepartarii sau distrugerii daunatorilor, agentilor fitopatogeni, buruienilor si altor forme de viata animala sau vegetala, inclusiv a virusurilor, daunatoare plantelor si animalelor domestice sau folositoare, a insectelor si rozatoarelor purtatoare de maladii transmisibile la om, precum si produsele pentru reglarea cresterii plantelor defolierea sau desicarea acestora.

ART. 38
Dupa gradul de toxicitate, pesticidele se clasifica in patru grupe, potrivit normelor aprobate prin decret al Consiliului de Stat.
Incadrarea nominala a pesticidelor in grupele prevazute la alin. 1 se face de catre Ministerul Sanatatii.
SECTIUNEA I Producerea pesticidelor

ART. 39
Producerea pesticidelor se realizeaza in cadrul sistemului integrat de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor si trebuie sa asigure produsele chimice si biologice necesare pentru protectia plantelor cultivate si a padurilor.

ART. 40
Ministerul Industriei Chimice va lua masuri pentru producerea unor sorti mente de pesticide cu eficacitate ridicata, cu consumuri reduse de materii prime si energie, lipsite de nocivitate si cu remanenta redusa in sol, alimente si furaje, care sa se incadreze in limitele maxime admisibile stabilite potrivit legii.
De asemenea, Ministerul Industriei Chimice va lua masuri pentru producerea unor pesticide cu spectru cit mai larg de actiune si va asigura, pe baza rezultatelor cercetarii stiintifice si a nevoilor productiei agricole si silvice, tipizarea pesticidelor.

ART. 41
Unitatile socialiste care produc pesticide raspund, potrivit legii, de asigurarea parametrilor calitativi ai produselor prevazuti in autorizatii.
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare executa, prin laboratoare specializate, controlul calitatii pesticidelor la unitatile producatoare si la orice alte unitati detinatoare.
Unitatile producatoare de pesticide sint obligate sa acopere pagubele cauzate unitatilor agricole si silvice prin livrarea unor produse necorespunzatoare calitativ.

ART. 42
In scopul mentinerii calitatii pesticidelor si al evitarii oricaror riscuri de accidente, intoxicatii si imbolnaviri, unitatile socialiste care produc pesticide sint obligate sa intocmeasca pentru fiecare produs, cu avizul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare, norme tehnice caracteristice de transport, depozitare, manipulare si utilizare.
Unitatile socialiste care produc, prepara sau conditioneaza pesticide sint obligate sa livreze aceste produse in ambalaje tipizate, confectionate din materiale adecvate, in raport cu gradul de toxicitate si inflamabilitate.
De asemenea, unitatile producatoare de pesticide vor indica termenul de valabilitate pentru fiecare produs; dupa expirarea acestui termen, pesticidele vor putea fi folosite numai cu avizul dat, pe baza analizelor de laborator, de organele de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare.

ART. 43
In vederea realizarii si introducerii in practica agricola si silvica a unor noi sortimente de pesticide, unitatile producatoare vor colabora permanent cu institutele de cercetare de profil si cu unitatile agricole si silvice, urmarind eficacitatea, eficienta si efectele noilor pesticide in conditii de productie.
SECTIUNEA a II-a Folosirea pesticidelor

ART. 44
In vederea utilizarii rationale si eficiente a pesticidelor, a asigurarii calitatii corespunzatoare a produselor agroalimentare, pastrarii calitatii solului si protejarii mediului inconjurator, precum si pentru eliminarea oricaror posibilitati de producere a accidentelor, intoxicatiilor si imbolnavirilor, unitatile agricole si silvice, celelalte categorii de producatori sau detinatori de terenuri si culturi au obligatia sa respecte cu strictete normele tehnice de folosire, depozitare, transport si manipulare a pesticidelor, elaborate potrivit legii.
Unitatile agricole si silvice care efectueaza tratamente cu pesticide sint obligate sa instiinteze din timp unitatile piscicole si de gospodarire a apelor, precum si apicultorii, cu privire la perioadele de aplicare a tratamentelor in zonele respective si la tipul pesticidelor folosite.

ART. 45
In actiunile de protectie a plantelor cultivate si a padurilor nu pot fi folosite decit pesticidele a caror aplicare asigura incadrarea in limitele maxime admisibile de reziduuri in alimente si furaje, stabilite potrivit legii.
Este interzisa punerea in consumul public sau livrarea spre industrializare alimentara a produselor agroalimentare care contin reziduuri de pesticide ce depasesc limitele maxime admisibile.
Organul de control care a constatat depasirea limitelor maxime admisibile la un produs alimentar are obligatia sa sesizeze unitatea producatoare sau detinatoare, dupa caz, in vederea remedierii deficientelor de aplicare a tratamentelor cu pesticide.

ART. 46
Unitatile socialiste pot desfasura activitati cu pesticide din grupele de toxicitate I si II numai pe baza autorizatiei sanitare eliberate in acest scop de centrul sanitar antiepidemic judetean sau al municipiului Bucuresti.
Pentru unitatile Ministerului Apararii Nationale si al Ministerului de Interne, autorizatiile se elibereaza de organele sanitare antiepidemice din subordinea acestor ministere.
Unitatile autorizate sint obligate sa se inregistreze potrivit legii.
Unitatile de protectie a plantelor cultivate si organizatiile socialiste comerciale pot distribui, fara autorizatie, persoanelor fizice, numai pesticide din grupele de toxicitate III si IV.

ART. 47
Unitatile socialiste care efectueaza tratamente cu pesticide sint obligate sa foloseasca in acest scop numai personal instruit, dotat cu echipamentul si mijloacele de protectie individuala normate.

ART. 48
Unitatile care desfasoara activitati cu pesticide raspund de respectarea stricta a normelor privind depozitarea, conservarea si distribuirea acestora, precum si de protectia muncii, prevenirea accidentelor in rindurile populatiei si la animale si ocrotirea mediului inconjurator.
Este interzisa incadrarea in munca sau folosirea, pentru activitatea cu pesticide din grupele I si II de toxicitate, a tinerilor sub 18 ani, a femeilor gravide si a celor care alapteaza, precum si a persoanelor care prezinta afectiuni stabilite de Ministerul Sanatatii.

ART. 49
Tratamentele cu pesticide in gospodariile individuale si in locuri publice se pot efectua numai cu produse autorizate, in acest scop, de Ministerul Sanatatii.
Tratamentele cu pesticide din grupele I si II de toxicitate pot fi efectuate, in gospodariile individuale, numai in afara spatiilor de locuit, de catre echipe speciale, apartinind organizatiilor socialiste autorizate a desfasura activitati cu pesticide.

ART. 50
Controlul respectarii dispozitiilor legale privind regimul pesticidelor se executa de catre Ministerul de Interne, Ministerul Sanatatii, Ministerul Muncii, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Silviculturii, Ministerul Industriei Chimice, Consiliul National pentru Protectia Mediului Inconjurator si Consiliul National al Apelor, potrivit atributiilor ce revin fiecaruia.
De asemenea, ministerele, celelalte organe si organizatii centrale, precum si comitetele si birourile executive ale consiliilor populare, sint obligate sa execute controlul direct privind activitatea cu pesticide in unitatile ce le sint subordonate.
In unitatile subordonate Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne controlul se executa de catre organele de specialitate ale acestora.

ART. 51
Ministerul Sanatatii si Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare vor propune, la fiecare doi ani, actualizarea listei cu limitele maxime admisibile de reziduuri de pesticide in alimente.
In acelasi termen, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare va propune actualizarea listei cu limitele maxime admisibile de reziduuri de pesticide in furaje, tinindu-se seama de limitele maxime admisibile pentru alimentele de origine animala.
Listele cuprinzind limitele maxime admisibile de reziduuri de pesticide in alimente si furaje se aproba in conditiile prevazute de lege.

ART. 52
Modul de autorizare a pesticidelor si de asigurare a calitatii acestora, inregistrarea unitatilor autorizate sa desfasoare activitati cu pesticide si sistemul de evidenta utilizat in aceste activitati, modul de ambalare, etichetare, depozitare, transport si comercializare a pesticidelor, precum si masurile de decontaminare, sint reglementate prin decret al Consiliului de Stat.
De asemenea, prin decret al Consiliului de Stat sint reglementate raspunderile si sanctiunile pentru incalcarea normelor legale privind protectia plantelor cultivate, a pasunilor, finetelor si padurilor, precum si regimul pesticidelor.

CAP. 6

Dispozitii comune si finale

ART. 53
Ministerul Industriei Chimice va sigura cantitatile de pesticide - inclusiv cele din categoria produselor biologice - pentru actiunile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, potrivit necesarului stabilit impreuna cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Silviculturii si celelalte ministere si organe centrale interesate si inscris in plan.
Ministerul Industriei Constructiilor de Masini va asigura producerea echipamentului de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor, precum si a pieselor de schimb, conform nomenclatorului intocmit de comun acord cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Silviculturii si celelalte ministere si organe centrale interesate.
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Silviculturii si celelalte ministere si organe centrale carora, potrivit legii, le revin sarcini in activitatea de protectie a plantelor cultivate si a padurilor vor organiza revizia si repararea aparatelor si masinilor ce se folosesc in aceste actiuni, precum si aprovizionarea cu piesele de schimb necesare, in scopul mentinerii lor in permanenta stare de functionare.

ART. 54
Pentru prevenirea si combaterea atacurilor de daunatori si boli, accidentale si cu caracter de calamitate, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Silviculturii si celelalte ministere si organe centrale interesate vor constitui stocuri tampon de materiale, pesticide si echipamente, potrivit normelor legale in vigoare.

ART. 55
Cheltuielile pentru actiunile de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor se suporta de unitatile agricole si silvice si de celelalte categorii de producatori sau detinatori de terenuri, in conditiile stabilite prin decret al Consiliului de Stat.

ART. 56
Consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, consiliile oamenilor muncii din centrale, intreprinderi si celelalte unitati socialiste, precum si consiliile de conducere din unitatile agricole cooperatiste, sint obligate sa ia masuri pentru cunoasterea si aplicarea stricta a prevederilor prezentei legi, pentru intarirea ordinii si disciplinei la fiecare loc de munca, prevenirea oricaror accidente de munca sau tehnice.
Organele de conducere colectiva prevazute la alin. 1 sint obligate sa asigure:
a) organizarea cunoasterii temeinice a prevederilor legii de catre intregul personal in atributiile caruia intra actiuni de protectie a plantelor cultivate si a padurilor sau activitati privind producerea, transportul, depozitarea si administrarea pesticidelor;
b) dezbaterea prevederilor legii in adunari ale oamenilor muncii organizate pe sectoare de productie sau alte compartimente de munca;
c) organizarea popularizarii prevederilor legii prin afisare la locul de munca sau alte mijloace de informare;
d) instruirea temeinica a personalului muncitor in legatura cu atributiile, obligatiile si raspunderile ce-i revin in scopul intaririi ordinii si disciplinei, desfasurarii intregii activitati in conditii de deplina siguranta si cu respectarea regimului de lucru aprobat.
Dupa studierea si insusirea prevederilor legii, muncitorii, maistrii, tehnicienii, inginerii, toti cei care lucreaza sau conduc activitati de protectie a plantelor cultivate si padurilor, de producere, transport, depozitare si administrare a pesticidelor sint obligati sa semneze de luarea la cunostinta a reglementarilor cuprinse in prezenta lege si raspund de indeplinirea intocmai a obligatiilor ce le revin.

ART. 57
Consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, consiliile oamenilor muncii din centrale, intreprinderi si celelalte unitati socialiste, precum si consiliile de conducere din unitatile agricole cooperatiste sint obligate sa controleze modul in care au fost asigurate cunoasterea prevederilor legii de catre intregul personal muncitor, instruirea periodica a acestuia si raspund nemijlocit de luarea tuturor masurilor necesare in vederea aplicarii intocmai a legii.
Organele Ministerului de Interne, ale procuraturii si justitiei au obligatia sa asigure, prin participare directa, sprijinul necesar unitatilor socialiste in activitatea de cunoastere si popularizare a legii si sa urmareasca respectarea stricta a prevederilor acesteia, luind masuri pentru prevenirea si combaterea ferma a oricaror incalcari ale dispozitiilor prezentei legi.

ART. 58
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Silviculturii vor lua masuri pentru popularizarea in rindurile cetatenilor a cunostintelor asupra protectiei plantelor cultivate si a padurilor, iar impreuna cu Ministerul Sanatatii vor asigura realizarea de filme educative si elaborarea altor materiale diversificate de educatie, folosirea presei, emisiunilor de radio si televiziune in scopul prevenirii riscurilor de intoxicare cu pesticide si al insusirii masurilor de prim - ajutor.
Ministerele prevazute la alin. 1 impreuna cu Ministerul Educatiei si Invatamintului vor organiza elaborarea de materiale didactice referitoare la pesticide si vor lua masuri pentru cunoasterea acestora de catre elevi si studenti.
In organizarea si desfasurarea actiunilor de prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor si a actiunilor de popularizare a cunostintelor asupra protectiei plantelor cultivate si a padurilor, organele agricole si silvice carora le revin, potrivit legii, sarcini in acest domeniu vor colabora cu organizatiile Asociatiei Crescatorilor de Albine, ale Asociatiei Generale a Vinatorilor si Pescarilor Sportivi, cu asociatiile de ocrotire a naturii, precum si cu organizatiile de pionieri si de tineret.

ART. 59
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice dispozitii contrare.

ART. 60
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.
ANEXA 1 NORME TEHNICE pentru asigurarea starii de igiena a culturilor, pasunilor si finetelor
1. La insamintare vor fi folosite numai seminte conditionate si tratate potrivit instructiunilor tehnice date de organele de protectie a plantelor cultivate.

2. Vor fi efectuate lucrari agrotehnice necesare pentru distrugerea buruienilor care servesc drept gazda pentru boli si daunatori in culturi si plantatii - arat, discuit, prasit, erbicidat si altele.

3. Va fi distrusa imediat dupa aparitie samulastra de cereale paioase, floarea - soarelui si alte plante cultivate, folosindu-se in acest scop, mijloace agrotehnice economice.

4. Rotatia culturilor este obligatorie atunci cind se stabileste de organele de protectie a plantelor cultivate in vederea prevenirii si combaterii daunatorilor, bolilor si buruienilor.

5. Vor fi executate lucrarile pentru distrugerea cuiburilor de omizi, a lichenilor si muschilor, taierea uscaturilor si drajonilor, culegerea fructelor mumificate si alte lucrari de igiena, indeosebi prin metodele agrotehnice .

6. Focarele paduchelui din San-Jose vor fi distruse in jurul plantatiilor de pomi fructiferi neinfestate de acest daunator al pepinierelor pomicole, prin masuri de combatere chimica sau prin scoaterea materialului nevaloros.

7. Vor fi distruse focarele de omida paroasa a dudului in livezi, parcuri, aliniamente si pomi razleti, indeosebi prin mijloace mecanice.

8. Cultivarea altor plante in plantatiile de pomi se face cu respectarea normelor care asigura efectuarea la timp a tratamentelor chimice.

9. Vor fi folosite numai mladite de altoi de la plante mama selectionate in acest scop si care nu sint atacate de daunatori sau agenti patogeni de carantina.

10. In pepinierele pomicole si dendrologice, precum si in solariile si serele legumicole si floricole, vor fi efectuate lucrarile de combatere de iarna si de vara indicate de organele de protectie a plantelor cultivate.

11. Materialul saditor va fi livrat din pepinierele pomicole numai dupa dezinfectare si dezinsectizare, daca organele de protectie a plantelor cultivate indica aceste masuri.

12. Va fi tinuta la zi evidenta lucrarilor de protectie a plantelor, executate in pepinierele pomicole, dendrologice, solariile si serele legumicole sau floricole.

13. Solul, tocurile si utilajele din rasadnite, din solariile si serele legumicole si floricole vor fi dezinfectate potrivit indicatiilor date de organele de protectie a plantelor cultivate.

14. Semintele de trifoliene vor fi decuscutate in unitati specializate, inainte de punerea lor in vinzare sau de folosirea lor la semanat.

15. Deseurile rezultate din decapsularea tulpinilor de in in topitorii ori cele existente in statiile de decuscutare a semintelor de trifoliene sau ierburi vor fi folosite la furajarea animalelor, unitatile care livreaza si preiau aceste produse fiind obligate sa asigure realizarea integrala a masurilor stabilite de organele de carantina si a celor de protectie a plantelor cultivate, in scopul furajarii in bune conditii a animalelor si prevenirii si raspindirii cuscutei.

16. Lucrarile de combatere pe cale chimica sau mecanica a focarelor de cuscuta in culturi si in alte locuri vor fi executate potrivit indicatiilor date de organele de protectie a plantelor cultivate.

17. Cartofii sensibili la riia neagra vor fi inlocuiti cu soiuri rezistente in zonele carantinate si se vor lua masuri pentru mentinerea puritatii biologice a acestor soiuri.

18. Spatiile de depozitare a produselor vegetale vor fi dezinfectate si dezinsectizate anual, atit inainte de introducerea produselor, cit si in timpul depozitarii lor, folosindu-se pesticide care sa nu modifice calitatea acestora.

19. Executarea lucrarilor de depistare, prevenire si combatere a daunatorilor, bolilor si buruienilor se va face in perioadele stabilite de organele de protectie a plantelor cultivate, cu mijloacele si in conditiile indicate de aceste organe, in functie de specificul fiecarei culturi si de zona geografica respectiva.

20. Lucrarile de combatere vor fi executate cu aparatura si utilaje corespunzatoare parametrilor inscrisi in fisa tehnica de exploatare, spre a se evita diminuarea sau depasirea dozelor de pesticide, risipirea acestora, poluarea mediului si accidentarea lucratorilor manipulanti.
ANEXA 2 NORME TEHNICE pentru asigurarea starii de igiena a padurilor
1. La culturile din solarii si pepiniere se vor folosi numai seminte conditionate si tratate potrivit instructiunilor tehnice stabilite de Ministerul Silviculturii.

2. La culturile din pepiniere, la rachitarii si la culturile de arbori si arbusti fructiferi se vor efectua la timp lucrarile de intretinere si se vor distruge buruienile si alte specii vegetale care sint in gazda pentru boli si daunatori.

3. Se va respacta rotatia culturilor in pepiniere, stabilita prin planurile aprobate potrivit tehnologiilor.

4. Anual, in perioada septembrie - octombrie, se va efectua in toate pepinierele controlul fitosanitar al culturilor, pe baza caruia se va elibera certificat fitosanitar pentru puietii fara atacuri de daunatori si boli de carantina, ce pot fi folositi la impaduriri.

5. In solarii, pepiniere si rachitarii se vor efectua la timp tratamente preventive si curative impotriva daunatorilor si bolilor, potrivit instructiunilor tehnice stabilite de Ministerul Silviculturii.

6. Conducatorii pepinierelor silvice vor declara la organul de carantina fitosanitara in raza caruia se afla pepiniera cazurile in care in pepinierele respective urmeaza sa se cultive si material saditor pomicol altoit - mar, par, dud si nuc.

7. La infiintarea rachitariilor se vor folosi numai butasi din culturile de plante mama care nu sint atacate de daunatori sau agenti patogeni.

8. In rachitarii se vor executa in perioadele mai - iunie si august - septembrie controale fitosanitare, prin care sa se faca depistarea daunatorilor si bolilor si luarea la timp a masurilor eficiente de prevenire si combatere a acestora.

9. Rezervatiile de seminte nu se vor infiinta in padurile in care sint semnalati endemic daunatori care influenteaza asupra calitatii sau cantitatii fructificatiei.

10. Executarea lucrarilor de impadurire se va face numai dupa efectuarea controlului sanitar al solului, in vederea stabilirii infestarii cu larve de carabusi.

11. Arborii cazuti, rupti si doboriti de vint sau de zapada, uscati sau atacati de daunatori si boli se vor scoate si valorifica cu prioritate.

12. In arboretele de rasinoase unde s-a produs ruperea virfurilor arborilor se vor extrage, in prima urgenta, cei a caror coroana este rupta peste o treime, iar cei cu coroana rupta sub o treime se vor extrage pe masura ce incep sa prezinte uscari sau atacuri de boli si daunatori.

13. La exploatarea padurilor de rasinoase este obligatorie cojirea cioatelor - la pin si molid in intregime, iar la brad si celelalte rasinoase prin curelare; lemnul doborit nu poate fi mentinut necojit in padure si in depozite in intervalul de la 1 aprilie la 1 octombrie.

14. Cojirea totala a cioatelor si arborilor de rasinoase situati in afara fondului forestier se efectueaza odata cu taierea, cind aceasta lucrarea se executa in intervalul 1 aprilie - 1 octombrie, sau pina la 1 aprilie, cind taierea se executa in intervalul 1 octombrie - 1 aprilie.

15. Curatirea completa a parchetelor exploatate de resturile de exploatare se excuta pina cel mai tirziu la expirarea termenului de scoatere a materialului lemnos.

16. Pe terenurile cu vegetatie forestiera din afara fondului forestier se vor inlatura arborii de rasinoase in curs de uscare, rupti sau doboriti de vint sau zapada, ori atacati de boli si daunatori.

17. Secuirea arborilor - cojirea pe o portiune de jur imprejurul arborilor, in scopul de a produce uscarea - este interzisa.

18. Pentru prevenirea daunelor produse de vinat puietilor din plantatii si regenerari naturale se vor lua masuri de protejare a acestora cu ajutorul substantelor repelente si al altor procedee prevazute in normele tehnice ale Ministerului Silviculturii.